Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

UZP wstrzymał zakup nowych wagonów PKP Intercity

Jakub Madrjas, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

W listopadzie PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na dostawę 20 nowych wagonów pasażerskich dla połączeń w relacji Warszawa – Poznań – Szczecin wraz z usługą ich finansowania. Nowoczesne wagony mają trafić m.in. do połączeń Express InterCity „Chrobry” i „Bolesław Prus”. Wartość projektu wynosi 141,5 mln zł.
Wyposażenie wagonów to m.in. wewnętrzne nagłośnienie i tablice informacyjne, system informowania o zajętości poszczególnych miejsc, automatyczne drzwi zewnętrzne z wyświetlaczami kierunkowymi. Wagony będą posiadały nową malaturę zewnętrzną z powłoką antygraffiti, nową izolację cieplną i akustyczną. Każdy wagon będzie dostosowany do prędkości nie mniejszej niż 160 km/h. Więcej na ich temat pisaliśmy tutaj.
Przetarg na gotowe wagony
Postępowanie od początku budziło jednak kontrowersje. Wszystko dlatego, że wagony były gotowe na kilka lat przed ogłoszeniem przetargu. Jak do tego doszło? Otóż w 2010 roku właścicielem poznańskiej Fabryki Pojazdów Szynowych Cegielski została Agencja Rozwoju Przemysłu. FPS nie udaje się sprzedać, bo rynek wagonów jest mało perspektywiczny, a ARP żąda za sto procent udziałów 58 milionów złotych. Dlatego w 2011 roku ARP postanowiła zwiększyć wartość spółki poprzez przyznanie jej zamówienia na wagony dla PKP Intercity. Przewoźnik nie mógł jednak wykupić wagonów bez przetargu.

Wagony zostały zamówione poprzez inną spółkę z grupy ARP – FPW Invest, założoną w 2011 roku. Spółka zamówiła w FPS- ie 4 wagony przedziałowe I klasy – wagon typu 156A, 2 wagony przedziałowe II klasy, przystosowane do przewozu osób z ograniczeniami ruchowymi; w tym na wózkach inwalidzkich – wagon typu 157Aa, 4 wagony bezprzedziałowe I klasy – wagon typu 158A, 8 wagonów bezprzedziałowych II klasy – wagon typu 159A, 2 wagony restauracyjne – wagon typu 407A. Gotowe wagony pomalowano w barwy PKP Intercity i czekano na przetarg, który umożliwi przyznanie zamówienia na ich dostawę.
Urząd Zamówień Publicznych wstrzymuje zakup
Postępowanie ogłoszono w kwietniu 2013 roku. Oczywiście typy zamawianych wagonów dokładnie odpowiadały tym, które już wyprodukował FPS. Przewoźnik zapisał jednak w specyfikacji termin dostawy wynoszący 18 miesięcy dlatego do przetargu stanął też największy polski producent – Pesa. Zakwalifikował się do udziału w postępowaniu, ale ostatecznie nie złożył oferty.

W listopadzie ostatecznie rozstrzygnięto przetarg. Zgodnie z przewidywaniami, wygrało go konsorcjum: Polski Tabor Szynowy (dawniej FPW Invest), Fabryka Pojazdów Szynowych, Agencja Rozwoju Przemysłu SA oraz H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych. Jego oferta była jedyna, jaką złożono w trwającym półtora roku przetargu. Do podpisania umowy zabrakło jedynie zgody Urzędu Zamówień Publicznych, który miał przeprowadzić kontrolę przetargu. Jak się okazuje, UZP zakwestionował postępowanie.

– Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę uprzednią obligatoryjną, udzielanego przez PKP Intercity zamówienia na dostawę 20 pasażerskich wagonów kolejowych wraz z usługą ich finansowania. Kontrola zakończyła się stwierdzeniem naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – informuje "Rynek Kolejowy" Anita Wichniak-Olczak, rzeczniczka Urzędu Zamówień Publicznych.
Łączyli zamówienia z różnych branż
– Naruszenie polegało na połączeniu w jednym zamówieniu dostaw i usług z zupełnie różnych branż, tj. dostawy wagonów kolejowych oraz usługi sfinansowania ich zakupu (tj. udzielenia pożyczki / kredytu). Ponieważ nie ma na rynku wykonawcy, który byłby w stanie samodzielnie zrealizować takie zamówienie, możliwa jest jego realizacja wyłącznie w ramach konsorcjum, w wyniku kontroli uznano, że opis przedmiotu zamówienia utrudniał uczciwą konkurencję i wydano zalecenie unieważnienia postępowania – dodaje rzeczniczka.

Zarzuty Urzędu Zamówień Publicznych są o tyle zaskakujące, że łączenie zakupu taboru z finansowaniem nie jest nowością. W ten sposób postąpiła na przykład Szybka Kolej Miejska w Warszawie, która zamowiła sześć elektrycznych zespołów trakcyjnych, zwiększając później zamówienie do dziewięciu sztuk. Dostawcą składów 35WE Impuls było konsorcjum Newagu i Millenium Leasing, a w przetargu startowała również Pesa.

Wynik kontroli nie jest ostateczny. PKP Intercity przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń, które będą rozpatrywane przez prezesa Urzędu, a w razie ich nieuwzględnienia – przez Krajową Izbę Odwoławczą. – Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń wobec informacji pokontrolnej, które być może będą zawierały nowe ważne dla procedury informacje. Wniesione zastrzeżenia będzie badał prezes UZP – uzupełnia rzeczniczka urzędu.

Tabor produkcji FPS Cegielski miał wejść do eksploatacji w grudniu tego roku. Warto przypomnieć, że w październiku 2012 roku PKP Intercity kupiło w Cegielskim 25 nowych wagonów pasażerskich, które od ubiegłego roku można spotkać na trasie Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Gdynia.
Na prośbę "Rynku Kolejowego" swoje stanowisko w sprawie decyzji UZP przedstawiło PKP Intercity:
W nawiązaniu do informacji o wynikach kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącego postępowania przetargowego na dostawę 20 pasażerskich wagonów kolejowych z usługą ich finansowania, PKP Intercity wyjaśnia, że w opinii Spółki w kontrolowanym postępowaniu nie doszło do naruszenia przepisów Ustawy PZP, które miałoby wpłynąć na jego wynik. Przewoźnik planuje przedstawić umotywowane zastrzeżenia do wyników kontroli i wkrótce przekaże UZP szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wyboru formuły realizacji zamówienia. Tabor produkcji FPS Cegielski miał zostać wykorzystany do obsługi połączeń na trasie Warszawa – Szczecin od grudnia 2015 r. Wartość projektu wynosi 141,5 mln zł.
Zuzanna Szopowska, rzecznik prasowy, dyrektor Biura Komunikacji i Public Relations

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy