Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Spór o mur. W Szczecinie krytykują modernizację

ms, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Mało komu podoba się efekt konserwacji zabytkowego muru modernizowanego właśnie przez PKP PLK przy stacji Szczecin Główny. Inwestor odpowiada, że prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, ale na wniosek mieszkańców miasta i społeczników zastanowi się, co zrobić, aby wygląd muru bardziej odpowiadał oczekiwaniom.
Widok ceglanej ściany, o którą dosłownie opiera się szczeciński dworzec z pewnością budzi zaciekawienie. Ściana, która jest pozostałością po pruskich fortyfikacjach miasta od dziesiątek lat, w wyniku napraw zatraciła jednobarwną strukturę. Obecnie naprawę muru zakończono, jednak wbrew oczekiwaniom, nadal mieni się on pełną paletą barw od piaskowego, przez brąz aż po jaskrawą czerwień. To bardzo nie podoba się szczecinianom, czego dawali wyraz na łamach prasy.

– Ciężko uwierzyć, by pozostawienie muru w postaci mozaiki różnokolorowych cegieł było rozwiązaniem docelowym, ale żyjąc w Polsce chyba nic nie może nas zdziwić – powiedział dla Głosu Szczecińskiego Bartosz Lemke, dziennikarz obywatelski i miłośnik komunikacji. Efekt prac można zobaczyć na blogu szczecin.blogx.pl.

Rzeczywiście, wydaje się, że wygląd istotnego elementu szczecińskiego dworca daleki jest od ideału. W tej sprawie wypowiedział się Miejski Konserwator Zabytków, Małgorzata Gwiazdowska.
Prace zgodne ze sztuką, ale efekt słaby
– Prace z uwagi na fakt, że mur nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie były prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków, który uzgodnił pozytywnie projekt przebudowy dworca zawierający zapis m.in. o konieczności wykonania pełnej konserwacji muru. W takich przypadkach miejski konserwator zabytków konsultuje prace jedynie na wezwanie inwestora. Pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora nie zgłosili zastrzeżeń do prowadzonych prac w wyniku konsultacji na placu budowy w dniu 17 czerwca 2015 r., ponieważ ich przebieg był prawidłowy. Prace te jednak, w mojej ocenie, wbrew opinii inwestora i nadzoru konserwatorskiego, nie zostały zakończone, a ich efektu nie można nazwać odbiorem końcowym – powiedziała Małgorzata Gwiazdowska

– Oryginalnie cały mur graniczny od ulicy Owocowej był wykonany z żółtej cegły, bez partii tynkowanych. Obecnie z uwagi na duży stopień zniszczenia cegły (obłożenie tynkiem betonowym i elementami lastrico) pomiędzy filarami muru, inwestor nie zdecydował się na rekonstrukcję tu muru ceglanego, pozostawiając partie tynkowane. Moim zdaniem ich kolorystyka powinna harmonizować z kolorem muru, ale niekoniecznie ją powtarzać. Właściwsze byłoby zachowanie tu tonacji szarej. Pozostało to jednak do decyzji nadzoru konserwatorskiego i inwestora – wyjaśnia konserwator i dodaje – Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania stron postępowania, a przede wszystkim do kontynuacji prac, których zakończenie pozwoli wyeliminować wszelkie usterki i stwierdzić, że zabytek należy do zadbanych.
PKP SA: sprawdzimy na ile można poprawić kolorystykę
W tej sprawie, na naszą prośbę wypowiedziały się również PKP SA.

– W trakcie prac renowacyjnych, wykonywanych i nadzorowanych przez doświadczonych w zakresie konserwacji zabytków fachowców, stwierdzono, że historyczny materiał (cegła, zaprawa) uległ zniszczeniom w różnym stopniu, w zależności od właściwości fizyko-mechanicznych, nasiąkliwości i porowatości materiału. Ustalono także, że pełne oczyszczenie z nawarstwień jest niemożliwe bez głębokiego naruszenia oryginalnej struktury materiału – napisało biuro prasowe PKP SA w oświadczeniu.

Dalej możemy przeczytać, że 17 czerwca 2015 odbył się przegląd poprzedzający odbiory techniczne, w którym udział wzięli również przedstawiciele Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wszyscy uczestnicy spotkania podpisali dokument potwierdzający, że „prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką konserwatorską”. Aby efekt oczyszczania był równomierny na całej powierzchni muru oporowego, należałoby naruszyć cegłę na znaczną głębokość, co powodowałoby uszkodzenia muru i byłoby niezgodne z zasadami konserwatorskimi. Nie brano również pod uwagę zamalowania muru, które w przypadku tak różnorodnego materiału byłoby zabiegiem ingerującym w zabytkowy charakter obiektu. W wyniku przeprowadzonych prac przywrócony został pierwotny wygląd obiektu oraz znacznie usunięte warstwy wtórnych zabrudzeń. Jego charakterystyczną cechą jest niejednorodność kolorystyki i faktury zastosowanych materiałów. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że znacząco poprawiono stan techniczny muru, który przez lata ulegał zniszczeniu, a także, poprzez zastosowanie hydrofobizacji, zabezpieczono obiekt przed dalszą degradacją.

– Mając jednak na uwadze opinie mieszkańców Szczecina, Urząd Miasta oraz PKP SA postanowiły przystąpić do dalszych konsultacji. 1 lipca 2015 odbyło się pierwsze takie spotkanie. Z ramienia miasta udział w nim wzięli Michał Przepiera, z-ca prezydenta Szczecina oraz Małgorzata Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków. Ustalono, że w ciągu kolejnych dwóch tygodni przeprowadzona zostanie wizja lokalna, połączona z wykonaniem prób, których celem będzie sprawdzenie, na ile możliwe jest zniwelowanie różnic w kolorystyce cegieł przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów obiektu oraz zasad sztuki konserwatorskiej – wyjaśniono nam w biurze prasowym PKP SA.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy