Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodniopomorskie przymierza się do zakupu taboru. Blisko 400 mln zł netto

Witold Urbanowicz, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Województwo Zachodniopomorskie zamieściło wstępne ogłoszenie o zamiarze kupna trzyczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych oraz trzy- i czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Procedura przetargowa ma się rozpocząć w kwietniu 2016 r. Ile sztuk taboru zostanie dostarczonych – tego urzędnicy zdradzać na razie nie chcą.
rząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zamieścił w europejskim dzienniku zamówień publicznych dwa wstępne ogłoszenia informacyjne o zamiarze przeprowadzenia postępowania na wykonanie i dostawę taboru. Jedno z nich obejmuje trzy- i czteroczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego zamówienia dodatkowo trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz z możliwością złożenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Drugie ogłoszenie natomiast dotyczy trzyczłonowych zespołów trakcyjnych, również z prawem opcji.

Urząd Marszałkowski zamierza rozpocząć procedury udzielenia zamówienia na początku kwietnia tego roku. Termin realizacji wyznaczono w obu przypadkach do końca września 2018 r. Urzędnicy wartość zamówienia na spalinowe zespoły trakcyjne szacują na 40 mln zł bez VAT, natomiast w przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych ta kwota wynosi 340 mln zł bez VAT.

Ile konkretnie sztuk taboru kupi Zachodniopomorskie? Tego urzędnicy na razie nie zdradzają. „Szczegóły zamówień zostaną określone w ogłoszeniach o przetargach, natomiast ostateczne ilości zamawianego taboru wynikać będą ze Studium Wykonalności” – podaje Biuro Prasowe. Urzędnicy zapytani o to, czy składy będą wykorzystywane do realizacji zadań wojewódzkich, wykonywanych przez Przewozy Regionalne, czy w ramach planowanej kolei aglomeracyjnej w Szczecinie, precyzują, że pojazdy mają być przeznaczone „do obsługi przewozów wojewódzkich organizowanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”.

Ze wcześniejszych informacji, udostępnianych przez Urząd Marszałkowski, wynika, że w latach 2014-2020 planowany jest zakup 25 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W listopadzie 2013 r. podpisano natomiast umowę z Newagiem na dostawę 12 sztuk czteroczłonowych Impulsów. Prezentacja pierwszych odbyła się jeszcze w grudniu 2013 r., a całe dostawy zakończyły się w marcu 2015 r. Ponadto pod koniec 2015 r. zamówiono dodatkową jednostkę, który do eksploatacji weszła w grudniu zeszłego roku.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy