Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Wojewoda zezwolił na demontaż zabytkowych wiat w Szczecinie

Martyn Janduła, Rynek Kolejowy,

dodane przez Mareczek

Przed PKP PLK drugi etap modernizacji stacji Szczecin Główny. Wszystko wskazuje na to, że większość wiat na peronie nr 2 i 3 zostanie zdemontowana. To samo spotkało wiatę na peronie nr 4, gdzie zarządca infrastruktury wybudował – w zupełnie nowym stylu – nowe zadaszenie. Kontrowersje budzi jednak fakt, że stacja jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków, a perony zyskają wiaty z blaszanym dachem.
PKP PLK rozpoczęło poszukiwania firmy, która opracuje studium wykonalności dla dalszej modernizacji stacji Szczecin Główny. Zmodernizowane zostaną perony 2 i 3. Rozpocznie się także budowa łącznika między nową a starą kładką, który ma być także zabezpieczony w pełni przed warunkami atmosferycznymi. Zarządca przewidział także w zakresie prac zadaszenie starej kładki i schodów. Pojawią się na niej także długo wyczekiwane windy.

Szczecin Główny to zabytek

Jak podaje Agnieszka Muchla z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego, szczeciński dworzec ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. – W związku z czym ochronie konserwatorskiej podlega cały jego wystrój, tzn. zewnętrzne cechy dworca. Oznacza to, że również wiaty podlegają takiej ochronie – mówi Muchla.

W przeciwieństwie do obiektów wpisanych do rejestru zabytków wydanie decyzji o pozwoleniu na ewentualną rozbiórkę takich obiektów możliwe jest nie po uzyskaniu zezwolenia właściwego ministra, a po uzgodnieniu z lokalnym organem ochrony konserwatorskiej, w tym przypadku Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, po szczegółowym uzgodnieniu na etapie postępowania w sprawie rozbiórki prowadzonego we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Same wiaty pochodzą z XIX wieku. Z kolei w planach PKP PLK jest, niestety, demontaż dalszej części tych zabytkowych wiat z kolejnych peronów. Przedsmak tego jak wyglądać będzie modernizacja stacji, pasażerowie mogą poczuć na peronie nr 4, który wyremontowano podczas pierwszego etapu prac.

Rozbiorą wiaty

Okazuje się, że zarządca infrastruktury kolejowej uzyskał 21 grudnia 2015 r. prawomocną decyzję wojewody zachodniopomorskiego, która pozwala na budowę wiat na peronach nr 1, 2, 3, budowę łącznika pomiędzy istniejącą kładką i nową kładką na peronie nr 3, przebudowę peronu nr 2, remont nawierzchni na peronach nr 2 i 3, budowę zadaszenia istniejącej kładki wraz z windami. Jak podkreśla Zbigniew Wolny z biura prasowego PKP PLK, dodatkowo 2 grudnia 2015 roku prezydent Szczecina uzgodnił projekt budowlany pod względem ochrony konserwatorskiej.

– Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę i postanowieniem prezydenta Szczecina na peronie nr 3 wiata zostanie rozebrana i w jej miejsce powstanie łącznik między starą a nową kładką, który będzie stanowił zadaszenie peronu. Na peronie nr 2 zabytkowa wiata zostanie rozebrana. Trzy przęsła zostaną przeniesione na peron nr 1, gdzie stoi odrestaurowana wiata, a pozostałe przęsła zostaną przeniesione w inne miejsce – wylicza Wolny. Rzecznik przypomina także, że wszystkie prace modernizacyjne na stacji będą prowadzone pod stałym nadzorem konserwatora zabytków.

Gdzie podzieją się nowe wiaty?

Również w ramach pierwszego etapu modernizacji infrastruktury peronowej zostały zdemontowane elementy zabytkowych wiat w związku z budową nowej kładki na peronie czwartym. – Zdemontowane elementy zostały zmagazynowane – przypomina Wolny.

Czy podobny los spotka wiaty z peronu drugiego i trzeciego? Jak podaje PKP PLK, elementy zabytkowych wiat z tych peronów, które nadają się do zabudowy, zostaną ustawione zgodnie z warunkami decyzji – pozwoleniem na budowę – w miejscu uzgodnionym z konserwatorem zabytków. – Przewidziane jest przeniesienie ich na specjalnie wyznaczony teren ekspozycyjny w sąsiedztwie muru oporowego – wyjaśnia Agnieszka Muchla z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy