Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Pierwszy krok do modernizacji linii kolejowej do Polic

Martyn Janduła, Rynek Kolejowy,

dodane przez Ferrix; zmodyfikowane

PKP PLK, jako jeden z podmiotów projektu dążącego do powstania w województwie zachodniopomorskim kolei aglomeracyjnej, złożyła w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wniosek o decyzję środowiskową. Mowa tutaj o inwestycji modernizacji linii nr 406 na odcinku od Szczecina Głównego do Polic. Jest to jeden z najbardziej pożądanych odcinków na których ma w przyszłości powstać pierwsze połączenie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273 i 351 to przedsięwzięcie, które ma szansę być objęte unijnym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Aby doszło do jego realizacji, w projekt ten włączone są takie podmioty jak marszałek województwa, prezydenci Szczecina i Stargardu, burmistrzowie Goleniowa, Gryfina i Polic, wójtowie Kobylanki i gminy Stargard oraz przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych i Polskich Linii Kolejowych SA. Koordynatorem działań zostało Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Jak podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, działająca w roli inwestora – PKP PLK, złożyła niedawno wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police. Jest to zatem kolejny krok, który co raz bardziej przybliża realizację całego projektu powstania w regionie kolei aglomeracyjnej.

Będzie drugi tor

Jak wynika z dokumentacji, w ramach inwestycji przewiduje się modernizację linii kolejowej nr 406, polegającą na przebudowie układów torowych na odcinku od Szczecina Głównego do stacji Police. W planach założono także budowę drugiego toru na odcinku od stacji Szczecin Główny do stacji Szczecin Turzyn (km 0,7 do ok. 1,310 km oraz 1,880 km do 3,470 km) z wyłączeniem odcinka od km 5,350 do km 6,300 (węzeł Łękno).

PKP PLK planuje zmodernizować na linii 406 wszystkie obiekty inżynieryjne do miejscowości Police. Jak informują kolejarze w kwestii przejazdów kolejowych modernizacja będzie sprowadzała się głównie do wymiany istniejącej nawierzchni drogowej oraz poprawy podtorza i odwodnienia aby zwiększyć komfort jazdy pojazdów drogowych oraz zapewnić stabilny dobry stan nawierzchni kolejowej.

Inwestycja zakłada również poprawę obsługi pasażerów poprzez modernizację, przebudowę oraz budowę nowych przystanków. Wszystkie one zostaną dostosowane do obsługi osób o ograniczonej mobilności. PKP PLK zapowiadają również, że perony zostaną dostosowane do taboru planowanego do zakupu przez zarząd województwa zachodniopomorskiego do obsługi sieci SKM. Ich wysokość wynosić będzie 760 mm ponad główką szyny.

Typ sieci trakcyjnej i powrotnej oraz zasilania pozostanie taka sama. Sposób zasilania sieci trakcyjnej pozostanie także taki sam. Dobudowane zostanie jedynie zasilanie sieci trakcyjnej nad projektowanym torem nr 2 na szlaku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn. W zakresie elektroenergetyki w miejscach budowy, modernizacji i przebudowy peronów PKP PLK przewidują z kolei budowę nowego oświetlenia peronów oraz wejść na perony, zasilanie wind i schodów ruchomych, a także zasilanie urządzeń SDIP.

Sterowanie ruchem kolejowym

Na szlaku linii 406 kolejarze przewidują zabudowę elektronicznej jednodostępowej dwukierunkowej blokady liniowej z kontrolą niezajętości torów szlakowych zrealizowaną w oparciu o system licznika osi po obu torach szlakowych oraz budowę urządzeń LCS.

Dodatkowo PKP PLK planują wymianę urządzeń przejazdowych na przejazdach kolejowych, z uwzględnieniem konieczności zmiany kategorii wybranych przejazdów kolejowych z obowiązującymi przepisami i wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Część przejazdów wyposażona zostanie w urządzenia do rejestracji zdarzeń na przejeździe.

Podstawowe prace w branży telekomunikacyjnej dotyczą zabudowy interfejsów do współpracy istniejących urządzeń teletechnicznych liniowych z nowo budowaną infrastrukturą teletechniczną liniową i stacyjną oraz włączenie tych obwodów do istniejących sieci i systemów telekomunikacyjnych w tym serwerów aplikacji już funkcjonujących.

Planowane na przystankach urządzenia sterowane i nadzorowane będą zdalnie z najbliższej nastawni dysponującej, LCS i centrum monitoringu. Planuje się budowę peronowej kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z studniami, budowę urządzeń telekomunikacyjnych na projektowanych przejazdach, instalację węzłów: łączności dyspozytorskiej w postaci cyfrowej centrali komutacji łączy, transmisji danych, urządzeń monitoringu kamerowego z możliwością zapisu i obserwacji zdarzeń na przejazdach i peronach, instalację akustycznej informacji podróżnych oraz wyświetlaczy Systemu Dynamicznej Informacji Podróżnych.

Przetarg w następnym roku

Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2018-2022. Jak podkreślają PKP PLK, prace rozpoczną się po wykonaniu dokumentacji projektowej, dla której przetarg planuje się ogłosić w 2017 r.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy