Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Spalinowe zespoły trakcyjne w Zachodniopomorskiem czeka naprawa P4

Martyn Janduła, Rynek Kolejowy,

dodane przez wojtazz

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił trzyczęściowy przetarg na wykonanie naprawy rewizyjnej własnego taboru. Prace w zakresie czwartego poziomu utrzymania przejdą spalinowe autobusy szynowe typu 219M serii SA136. Zamawiający przewidział również prawo opcji uzależnione od finansowania.
Wykonanie naprawy rewizyjnej spalinowych autobusów szynowych typu 219M serii SA136 w zakresie odpowiadającym IV Poziomowi Utrzymania to najnowszy przetarg ogłoszony w województwie zachodniopomorskim. Samorząd województwa, który jest właścicielem taboru, oszacował, że wartość całego – trzyczęściowego zamówienia – może wynieść ok. 46 mln zł.

Co w częściach?

Część pierwsza dotyczy wykonania naprawy rewizyjnej tylko jednego spalinowego autobusu szynowego typu 219M serii SA136 w zakresie P4. Zamawiający dodatkowo zawarł także prawo opcji, dające możliwość zwiększenia zamówienia o jeden autobus szynowy tego samego typu. Według szacunków, na to zadanie zamawiający planuje wydać 6,6 mln zł brutto. Termin wykonania naprawy wskazano od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia. Prawo opcji przewiduje również realizację zamówienia do końca roku 2017.

W części drugiej znalazło się zamówienie na wykonanie naprawy rewizyjnej w zakresie odpowiadającym czwartemu poziowi utrzymania 20 zespołów napędowych PowerPack pojazdów szynowych typu 219M serii SA136. Tutaj również zawarto możliwość wykorzystania prawa opcji rozszerzającego zamówienie o dwa zespoły napędowe. Realizacja naprawy potrwa do końca 2018 roku. Zamawiający szacuje wartość tego zamówienia na 11,5 mln zł brutto.

Ostatnia – trzecia – część zamówienia to wykonanie naprawy rewizyjnej 10 spalinowych autobusów szynowych typu 219M serii SA136 w zakresie P4 bez wykonywania naprawy zespołów napędowych PowerPack. Prawo opcji, zawarte w ogłoszeniu, umożliwia zwiększenie zamówienia o jeden autobus typu 219 M, zgodnie z ceną jednostkową podaną w ofercie przez wykonawcę. Realizacja zadania ma potrwać od 1 czerwca 2017 r. do końca 2018 r. Koszt prac ocenia się na 28 mln zł brutto.

Cena tylko 60%

Cena w przypadku wszystkich części przetargu nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Stanowi ona 60% oceny przetargowej. W przypadku zadań dotyczących naprawy rewizyjnej spalinowych autobusów szynowych 20% stanowi okres gwarancji, a kolejne 20% – czas wykonania naprawy jednego pojazdu. W przypadku zespołów napędowych 20% stanowi okres gwarancji, natomiast kolejne 20% – czas wykonania naprawy jednego PowerPacka. Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2017 r.

W ramach P4 pojazdy zostaną gruntownie oczyszczone, a wszelkie podzespoły wymontowane i poddane naprawie lub wymianie. Sprawdzona zostanie konstrukcja nadwozia i podwozia wraz ze sprawdzeniem stanu wyposażenia wewnętrznego. Kontrolę przejdą hamulce, klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie, a także baterie akumulatorów.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy