Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

PLK planuje prace na nadodrzance w okolicach Dolnej Odry

Martyn Janduła, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Ogłoszone właśnie przez PKP PLK przetargi dotyczą prac na linii kolejowej nr 273 z Wrocławia Głównego do Szczecina. Jeden z nich to modernizacja kilku obiektów inżynieryjnych, natomiast drugi to zaprojektowanie i wykonanie remontu jednego odcinka tego szlaku. Prace mają pozwolić na przywrócenie pierwotnej prędkości do 120 km/h.
Prace za ok. 5 mln zł związane są z wykonaniem robót budowlanych na odcinku Krzywin Gryfiński – Dolna Odra. Odcinek ten jest częścią linii 273 z Wrocławia Głównego do Szczecina. PKP PLK planują zmodernizować dwa obiekty inżynieryjne i wyremontować jeden peron. Przetarg prowadzony jest w systemie „buduj”.
Odświeżone wiadukty
Wykonawca będzie miał 7 miesięcy na przeprowadzenie prac. Modernizacja obejmie wiadukt w km 314,276 w gminie Widuchowa. Prace będą sprowadzać się do demontażu nawierzchni kolejowej i skucia górnych części podpór. Następnie robotnicy oczyszczą konstrukcję, wykonają nowe ławy podłożyskowe wraz ze ściankami żwirowymi i gzymsami zabezpieczającymi tłuczeń przed obsypywaniem się. Dodatkowo uzupełnione zostaną wszelkie ubytki materiałowe, zaś skorodowane elementy stalowe zostaną wymienione na nowe.

Modernizacja drugiego wiaduktu będzie miała miejsce w km 325,964 na szlaku Krzywin Gryfiński – Dolna Odra. Zakres prac przewiduje tutaj całkowitą rozbiórkę istniejącego przęsła stalowego oraz częściową rozbiórkę istniejących podpór i skrzydeł w celu wybudowania nowych elementów. W planach jest także obniżenie niwelety istniejącej drogi gruntowej pod wiaduktem.
Tragiczny peron
Przebudowany zostanie także peron nr 2 na przystanku osobowym Pacholęta w km 324,725-324,86 przy torze nr 1. Jednokrawędziowy peron, który jest przedmiotem zamówienia, jest w złym stanie technicznym i nie spełnia wymogów standardowych pod względem długości i wysokości (obecnie ma ok. 0,3 m wysokości). Konstrukcja peronu wykonana jest jeszcze z drewnianych podkładów na których ułożone są płyty betonowe. Obiekt posiada ponadto drewniane wygrodzenie, które jest w złym stanie technicznym.

W ramach zadania peron zostanie przebudowany. Przebudowane zostanie dojście do niego, a tuż przed torami pojawi się zabezpieczenie dla pieszych w formie labiryntu. Na peronie pojawią się elementy małej architektury, jak kosze na śmieci, ławki, tablice z nazwą stacji oraz stojaki rowerowe, a przede wszystkim wiata peronowa. Przebudowane zostanie oświetlenie. Przystanek osobowy zyska także system nagłaśniający.

Termin składania ofert określono do 15 marca 2017 roku. Cena w tym zamówieniu stanowi 60% kryterium. 40% stanowi z kolei kryterium terminu realizacji zamówienia.
Wymiana torów
W systemie „projektuj i buduj” rozpisany jest z kolei drugi przetarg, który również dotyczy fragmentu linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin. Tym razem zakresem robót objęty zostanie szlak z Mieszkowic do Dolnej Odry. Wykonawca najpierw będzie musiał opracować dokumentację projektową, a później, na jej podstawie, przystąpić do prac budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej na nową. Modernizacja obejmie nawierzchnię torową i podtorza na drugim torze na szlaku Mieszkowice – Godków w km 285,000 do km 286,750 oraz na torze pierwszym na szlaku Krzywin Gryfiński – Dolna Odra w km 315,504 do km 315,750. Prace obejm ą także oba tory na stacji Godków, Chojna i Krzywin Gryfiński.
Remont stacji
Zadaniem wykonawcy będzie także modernizacja peronów. Długość 150 metrów oraz wysokość 0,76 m nad główką szyny mają zyskać: jednokrawędziowy peron nr 1 na stacji Krzywin Gryfiński, perony jednokrawędziowe nr 1 i 2 na przystanku osobowym Widuchowa, peronu na przystanku Pacholęta oraz peronu nr 1 na posterunku Chojna. Prace mają sprowadzać się do likwidacji części pozostałej peronów, likwidacji zbędnego oświetlenia, modernizacji oświetlenia na peronie, odtworzenia istniejącego systemu nagłośnienia megafonowego, modernizacji przejścia dla podróżnych między peronami lub dojść dla podróżnych i zabudowy małej architektury (wiaty przystankowej, ławki, kosze na śmieci, gabloty na rozkład jazdy, tablice z nazwą stacji).

Linia kolejowa nr 273 Wrocław Główny – Szczecin jest linią zelektryfikowaną, magistralną i dwutorową. Realizacja zadania pozwoli na poprawę przepustowości linii nr 273 w okolicy Szczecina dzięki przywróceniu prędkości konstrukcyjnych i podniesieniu prędkości z obowiązującej 50 km/h do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i do 70 km/h dla pociągów towarowych wraz z likwidacją ograniczeń prędkości do 50 km/h. Prace zapewnią także efektywną trasę objazdową dla linii nr 351 i pozwolą na uzyskanie maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oś – 221kN

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi ok. 23,6 mln zł brutto. Składanie ofert w przetargu trwa do 16 marca 2017 roku. Cena w tym zamówieniu stanowi 60% kryterium. 40% stanowi z kolei kryterium terminu realizacji zamówienia. Oba zadania pochodzą z projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odc. Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822”.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy