Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Arriva z ośmioma pozytywnymi decyzjami UTK odnośnie otwartego dostępu (fragmenty)

Martyn Janduła, Rynek Kolejowy,

dodane przez Mareczek

Prywatny przewoźnik kolejowy Arriva złożył do Urzędu Transportu Kolejowego kilkanaście wniosków o przyznanie wraz z najbliższymi rozkładami jazdy pociągów, otwartego dostępu na przewozy międzywojewódzkie. Arriva chciałaby przede wszystkim pojawić się w Warszawie. Prezes UTK zakończył ocenę złożonych dokumentów. W większości udało się uzyskać pozytywne opinie.
[Fragmenty. Całość artykułu na stronie Rynku Kolejowego]

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym by realizować połączenia komercyjne na trasie krajowej i międzynarodowej wymagana jest decyzja prezesa UTK o otwartym dostępie. Dopiero mając taką decyzję można ubiegać się o dostęp do infrastruktury kolejowej. Regulacje te nie obowiązują połączeń na które podpisano umowę o świadczenie usług publicznych z organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Prezes UTK wydał pięć decyzji na wnioski Arrivy w związku z chęcią uruchomienia komercyjnych połączeń międzywojewódzkich. Przewoźnik chciałby m.in. pojawić się w Warszawie oraz Łodzi i Szczecinie. Tylko dwa wnioski spotkały się z odmowną decyzją, z kolei trzy otrzymały akceptację Urzędu Transportu Kolejowego.

[...]

Z Wrocławia do Szczecina


Z taką samą decyzją prezesa UTK spotkał się wniosek o przyznanie otwartego dostępu na trasie Wrocław Główny – Szczecin Niebuszewo przez Poznań Główny. Arriva wystąpiła o zgodę na uruchomienie pociągów na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.

PKP PLK poinformowała, że nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, czy wytrasowanie pociągów wnioskodawcy będzie możliwe, zwłaszcza przy uwzględnieniu prowadzonych i planowanych modernizacji na liniach nr 271 i 351. „Z analizy rozkładu jazdy wynika, że niektóre pociągi na stacjach węzłowych zaplanowane zostały w okresie szczytu przewozowego, w związku z czym z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że mogą one mieć wpływ na trasowanie dotychczas realizowanych przewozów” – czytamy w uzasadnieniu decyzji UTK. Podano również argument, że planowane trasy pokrywają się z połączeniami „służby publicznej” dofinansowanymi przez ministra.

Uruchamianie pociągów komercyjnych Arrivy negatywnie ocenił także marszałek województwa wielkopolskiego. – Nie stanowią one wartości dodanej dla rynku kolejowego – czytamy w piśmie. Zdaniem marszałka, czasy jazdy pociągów określonych we wniosku sugerują, że projekt oferty nie jest adresowany do klienta oczekującego szybkich połączeń między dużymi ośrodkami regionalnymi, lecz próby wejścia w rynek przewozów finansowanych w ramach użyteczności publicznej.

Negatywną ocenę wydał również marszałek województwa dolnośląskiego, wskazując na pokrywanie się przyjętych przez Arrivę godzin kursowania z godzinami uruchamiania pociągów szczytowych porannych i popołudniowych z Wrocławia w kierunku Rawicza. Marszałek poinformował również, że ograniczona przepustowość odcinka Wrocław Główny – podg. Grabiszyn – Wrocław Popowice w godzinach szczytów komunikacyjnych wymusza wzajemne uzgadnianie rozkładów jazdy. Wskazano także na duże obciążenie ruchem pociągów linii kolejowej nr 271, gdzie wyprzedzanie pociągów może odbywać się wyłącznie na stacjach Wrocław Osobowice oraz Żmigród. Brak uwag zgłosili za to marszałkowie z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

[...]

Arriva pojawi się w Łodzi, Szczecinie, Olsztynie i Katowicach


Dużo więcej szczęścia przewoźnik miał w przypadku ośmiu innych wnioskowanych przez siebie tras. Prezes UTK wydał pozytywną opinię dla połączeń na trasach z Łodzi Fabrycznej do Szczecina Niebuszewa, z Olsztyna do Szczecina Niebuszewa oraz z Wejherowa do Katowic. Otwarty dostęp wydany został dla pierwszej trasy na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r., w przypadku trasy ze Szczecina do Olsztyna na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r., zaś dla linii z Wejherowa do Katowic na okres od 14 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2025 r.

Na tym jednak pozytywne decyzje się nie kończą. Arriva otrzymała decyzję o otwartym dostępie dla tras Wejherowo – Kielce Białogon na okres od 10 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r., Łódź Fabryczna – Chełm na okres od 14 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2025 r., Wejherowo – Chełm na okres od 14 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2025 r. oraz Wrocław Główny – Szczecin Niebuszewo (przez Zieloną Górę) na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Prezes UTK podtrzymał także decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na przewozy pasażerskie na trasie Bydgoszcz Główna – Hel oraz Hel – Władysławowo – Hel, które Arriva już aktualnie prowadzi i to z dużym powodzeniem. Decyzja w tym przypadku obowiązuje na okres od 11 grudnia 2016 r. do 11 grudnia 2021 r.

W przypadku skorzystania z uprawnienia przyznanego przez UTK i złożenia do zarządcy wniosku o przydzielenie lub wykorzystanie zdolności przepustowej, Arriva ma obowiązek uruchomić we wnioskowanych okresach co najmniej jedno połączenie w pełnych relacjach. Zdaniem prezesa UTK, połączenia realizowane na podstawie powyższych decyzji stanowią uzupełnienie oferty przewozowej.

Arriva chciałaby realizować połączenia z Wejherowa do Katowic liniami kolejowymi nr 1, 9, 131, 146, 202. Z Łodzi do Szczecina trasa mogłaby wieść liniami kolejowymi nr 14, 17, 25, 272, 273, 351, 406, 540 i 855, ze Szczecina do Olsztyna liniami nr: 18, 203, 273, 351, 353, 406 oraz 855, z Wejherowa do Kielc liniami nr 1, 2, 8, 9, 202 i 250, z Łodzi Fabrycznej do Chełma liniami nr 1, 2, 7, 17, z Wejherowa do Chełma liniami 7, 9 i 202 zaś z Wrocławia do Szczecina liniami 273 i 406.

źródło: Rynek Kolejowy

1 komentarz