Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Złocieniec – Choszczno: Wróci ruch pasażerski?

Kasper Fiszer, Rynek Kolejowy,

dodane przez wojtazz

W przyszłym roku ma rozpocząć się remont linii 410 na długim odcinku Złocieniec – Choszczno. Na razie nie jest znany dokładny zakres prac, ale prawdopodobne jest, że w ramach projektu uzupełniającego inwestycja obejmie także infrastrukturę pasażerską. Byłoby to zwiastunem powrotu ruchu pasażerskiego po około ćwierć wieku przerwy.
Za kilkanaście miesięcy rozpocząć ma się remont części dawnej linii 410 biegnącej z Grzmiącej do Kostrzyna. Plan zakłada objęcie pracami 78-kilometrowego odcinka Złocieniec – Choszczno przez Mirosławiec, Kalisz Pomorski i Drawno. Do niedawna ruch pasażerski utrzymywany był na krótkim fragmencie Kalisz Pomorski – Kalisz Pomorski Miasto, jednak obecnie cała trasa, którą obejmą prace, jest dla pociągów osobowych zamknięta. Tory są częściowo nieprzejezdne.

Zasadnicze prace mają ruszyć w 2019 r.

W zeszłym roku przeprowadzenie prac remontowych na linii 410, ale na tylko częściowo pokrywającym się odcinku Grotniki Drawskie – Złocieniec – Mirosławiec – Kalisz Pomorski – Drawno, wstępnie zaplanowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Prace miały zabezpieczyć dojazd do wojskowych bocznic nr 839 Złocieniec, 824 Mirosławiec oraz 823 Drawno. Jak poinformowały nas przy tym PKP Polskie Linie Kolejowe, planowane obecnie roboty mogłyby służyć nie tylko celom wojskowym, ale także ruchowi pasażerskiemu.

– Zgodę na rewitalizację linii nr 410 wyraziło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Aktualnie przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy dla ogłoszenia postępowań przetargowych dotyczących projektowania zadania i rozpoczęcia zasadniczych robót w 2019 r. Obecnie nie można określić szczegółowego harmonogramu prac oraz kosztów zadania – opisuje Zbigniew Wolny z Zespołu Prasowego PKP PLK.

Projekt uzupełniający obejmuje infrastrukturę pasażerską

– Zgłoszony został także uzupełniający projekt w zakresie obiektów obsługi ruchu pasażerskiego na tej linii w ramach działań przygotowawczych do nowych zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – dodał przedstawiciel zarządcy infrastruktury. Pozwala to przypuszczać, że na nieczynną trasę mogłyby wrócić pociągi regionalne. Nie licząc epizodu wjazdu pociągów ze Szczecina do Kalisza Pomorskiego-Miasta, pomiędzy Złocieńcem a Choszcznem planowe przewozy pasażerskie funkcjonowały tylko do 1996 r.

Latem tego roku pojawiła się petycja o wznowienie ruchu pasażerskiego na tej trasie. W podpisanym przez ok. 400 osób dokumencie adresowanym do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP PLK i marszałka województwa zachodniopomorskiego czytamy: „Rewitalizacja linii na odcinku Choszczno – Złocieniec przyniesie ogromne korzyści dla mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż całego odcinka, a przede wszystkim: Choszczna, Drawna, Kalisza Pomorskiego, Mirosławca oraz Złocieńca. Województwo Zachodniopomorskie w ubiegłych latach oraz nadal dokonało wielu inwestycji w tabor kolejowy jak i rewitalizacje wielu linii niezelektryfikowanych w województwie, lecz kompletnie pomijając jego południowe i wschodnie tereny, w tym linię 410. Rewitalizacja (...) przyczyni się do znacznej poprawy komunikacyjnej w tej części województwa, a także poprawi dostęp mieszkańcom powiatu myśliborskiego dojazd do środkowej części województwa” (pis. oryg.).

źródło: Rynek Kolejowy

2 komentarze