Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński kolej

Towary dojadą koleją do morskiego portu w Policach

ZUW Szczecin,

dodane przez Luke_Police

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usprawnią przewóz towarów do morskiego portu w Policach. Dzięki budowie nowych torów pociągi towarowe dojadą bezpośrednio do stacji załadunkowej i wyładunkowej przy samym portowym nabrzeżu. Inwestycja zwiększy konkurencyjność transportu drogami morską i kolejową. Koszty inwestycji szacowane są na ponad 120 mln zł. W piątek podpisano porozumienie, które umożliwi rozpoczęcie prac przy realizacji inwestycji.
W jej ramach powstanie odgałęzienie, prowadzące ze stacji kolejowej Police do portu. Wybudowane zostaną nowy tor i sieć trakcyjna. Zamontowane będą urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

- W Krajowym Programie Kolejowym, oprócz inwestycji stricte pasażerskich, wpisane są także inwestycje umożliwiające sprawny przewóz towarów do portów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują zrealizować projekty związane z lepszą dostępnością do portów w Trójmieście, Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Wspólna inwestycja z Zarządem Morskiego Portu Police zwiększy możliwości przeładunkowe zachodniej części naszego kraju – powiedział prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.
Inwestycja obejmie również budowę nowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Jasienicką. Obiekt zapewni sprawny i bezpieczny przejazd pociągów, nie wpływając na ruch samochodów na drodze wojewódzkiej nr 114.

- Nowy tor zapewni sprawną dostawę ładunków i przyniesie korzyści gospodarcze dla regionu. - dodał Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski.

Efektem projektu będzie zwiększenie możliwości przeładunkowych portu i poprawa jego dostępności. Pociągi towarowe jadące linią kolejową 406 (Szczecin – Trzebież Szczeciński) do portu w Policach musiały do tej pory przejeżdżać przez oddaloną od portu stację, należącą do zakładów chemicznych. Po wybudowaniu nowego odcinka toru nie będzie już takiej potrzeby. Dostawa ładunków będzie sprawniejsza, możliwy będzie przejazd większej liczby składów.

- To dla nas bardzo ważna inwestycja. Port w Policach jest czwartym co do wielkości portem w Polsce pod względem wielkości przeładunku. Rocznie odprawia prawie 2 mln ton towarów. Dzięki budowie nowego toru port będzie miał po raz pierwszy bezpośrednie połączenie kolejowe, będziemy mogli zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe z korzyścią dla całego regionu – powiedział prezes zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. Andrzej Łuc.

Planowane przedsięwzięcie stwarza dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Azoty Police oraz całej Grupy Azoty.

- Porty morskie mają kluczowe znaczenie dla Grupy Azoty, ponieważ eksportuje ona swoje produkty, a surowce importuje. Przy dużych zakupach i sprzedaży, jakie realizujemy, rozbudowana infrastruktura portowa pozwala osiągnąć dużą sprawność operacyjną, przy mniejszym nakładzie kosztów. To oczywiste, że policka spółka i Grupa Azoty są zainteresowane rozwojem portów morskich, a w efekcie ekspansją na kolejne rynki, bezpieczeństwem produkcji i lepszymi wynikami finansowymi– zaznaczył prezes Grupy Azoty Police i całej Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki.

Co roku Grupa Azoty wykorzystuje transport kolejowy do przewozu kilku milionów ton produktów i surowców. Głównymi kierunkami w transporcie kolejowym są duże zakłady produkcyjne jej kontrahentów w Europie, a w relacjach krajowych, kierunki portowe, sieci dystrybucyjne nawozów i dostawy surowców, takich jak węgiel, siarka amoniak, etc.

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim zostało podpisanie porozumienie między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Zarządem Morskiego Portu Police Sp. z o.o. (należącym do Grupy Azoty), które zakłada wybudowanie bezpośredniego połączenia kolejowego z portem w Policach.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszym przygotowana zostanie dokumentacja, która określi szczegółowy zakres budowy. Kolejny etap obejmie wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac.
Wstępna wartość inwestycji szacowana jest na 122 mln zł. Podpisane porozumienie przewiduje, że koszty pokryją wspólnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

źródło: ZUW Szczecin

brak komentarzy