Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

PLK ogłasza przetarg na studium wykonalności dla unowocześnienia odcinka Szczecin – Świnoujście

Michał Szymajda, Rynek Kolejowy,

dodane przez wojtazz

Polskie Linie Kolejowe chcą być przygotowane do realizacji strategicznych planów poprawienia parametrów dla linii dowozowych do portów. Przygotowują się do modernizacji linii do Świnoujścia.

Po ogłoszeniu przetargu na studium wykonalności dla niemal całej Nadodrzanki zarządca infrastruktury szuka wykonawcy planów dla linii kolejowych, które łączą Szczecin ze Świnoujściem. Projekt pod nazwą „opracowanie dokumentacji przedprojektowej w wersji rozszerzonej dla projektu „Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Świnoujście – Szczecin Dąbie – Szczecin Podjuchy” dotyczy fragmentu linii 351 i 401 oraz kilku łącznic w Szczecinie.

PLK zleci wykonanie studium wykonalności, ale w przypadku podjęcia decyzji o realizacji wybranego wariantu inwestycyjnego zarządca zleci dodatkowe dokumenty dla następnych etapów przygotowania inwestycji a nawet specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia.

PLK chce by w przyszłości zwiększona została prędkość pociągów między Szczecinem a Świnoujściem, a także przepustowość linii. Bierze pod uwagę budowę nowych łącznic w Szczecinie, lub dobudowę drugiego toru na niektórych odcinkach. Docelowo najszybsze pociągi pasażerskie mogłyby się rozpędzać do 160 km/h, linia 401 musi też przyjąć pociągi towarowe o długości do 750 metrów. Potrzebny będzie „Bezkolizyjny rozplot linii kolejowych na stacji Szczecin Dąbie” a także urządzenia ERTMS.

Realizacja studium wykonalności zostanie sfinansowana z pieniędzy własnych PKP PLK, istotnym warunkiem wyboru oferty będzie natomiast cena. PLK oczekują, że wykonawca dokumentacji będzie miał już w tej kwestii potrzebne doświadczenie w takich pracach planistycznych. Zarządca czeka na oferty do 19 listopada 2019 roku.

Modernizacja linii byłaby możliwa po uzyskaniu na nią środków w następnej perspektywie finansowej. Na razie nie wiadomo jeszcze skąd wziąć na nią pieniądze.

źródło: Rynek Kolejowy

3 komentarze