Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński infrastruktura kolejowa

Zgłoszenia do Programu Kolej+ z województwa zachodniopomorskiego

zack1989 za Rynkiem Kolejowym,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Program Kolej+ pod egidą Ministerstwa Infrastruktury, warty 5,6 mld zł, ma za zadanie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym jego celem jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Województwo zachodniopomorskie zgłosiło do programu Kolej+ następujące wnioski:

  • Odbudowa i rewitalizacja linii kolejowej nr 415 umożliwiającej przywrócenie połączenia kolejowego Myślibórz – Gorzów Wlkp. (odcinek przebiegający w granicach województwa zachodniopomorskiego);
  • Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 403 poprzez budowę stacji Tuczno Krajeńskie;
  • Odbudowa połączenia kolejowego do Dobrej jako element II etapu rozwoju sieci Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
  • Modernizacja i odbudowa kolejowego korytarza komunikacyjnego (Szczecin) - Stargard- Pyrzyce - Myślibórz - Dębno - Kostrzyn w śladzie linii kolejowych nr 411, 422, i 410.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do kolejnego etapu. Później samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu. 

źródło: Rynek Kolejowy

16 komentarzy