Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Pomorze Zachodnie na kolejne 10 lat z POLREGIO

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

dodane przez MQ

Regionalne połączenia kolejowe na Pomorzu Zachodnim nawet przez następnych 10 lat będą obsługiwane przez POLREGIO. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Tomasz Sobieraj podpisali umowę z władzami kolejowej spółki. Kontrakt zakłada utrzymanie rocznej pracy eksploatacyjnej na poziomie 5,8 mln pociągokilometrów. Codziennie uruchamianych będzie średnio około 240 pociągów.

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa należy do zadań Marszałka Województwa. Przewoźnikiem w naszym regionie jest spółka „PolRegio”, wcześniej funkcjonująca jako „Przewozy Regionalne”. Obowiązująca przez cztery lata umowa zawarta została w 2016 roku i właśnie się kończy. Już w październiku 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dalszej współpracy z Przewozami Regionalnymi. We wtorek 8. grudnia 2020 podpisana została nowa umowa, która obowiązywać może nawet 10 lat.

- Przed nami wspólne 10 lat z POLREGIO, w trosce o podnoszenie jakości podróży – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - W dziesięciu minionych latach udało nam się bardzo dużo. Jako samorząd województwa zmieniliśmy flotę, zmieniliśmy standard w sposób przenoszący nas w XXI wiek.  Zaczynaliśmy z pojazdami, które miały często po 50 lat, a dzisiaj mamy najnowocześniejszy tabor w Polsce. Ale z drugiej strony widzimy kolejne wyzwania. Chcemy, żeby standard obsługi był coraz wyższy, chcemy żeby pociągi nie tylko były punktualne, ale żeby były coraz bardziej przyjazne, chociażby rowerzystom. Chcemy wreszcie uruchomić ten wielki projekt, nad którym pracujemy już kilka lat, a więc Szczecińską Kolej Metropolitalną, która ma spowodować, że zainteresowanie tym środkiem lokomocji będzie jeszcze większe – zapowiada marszałek Olgierd Geblewicz.

Obok marszałka umowę podpisał wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Ze strony spółki POLREGIO podpisy złożyli Artur Martyniuk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny oraz Adam Pawlik - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy.

Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego ureguluje zasady współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a spółką POLREGIO na okres obowiązywania dziesięciu kolejnych rozkładów jazdy pociągów obejmujących lata 2021-2030.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi za współpracę. Dzięki panu marszałkowi, pani dyrektor [Wydziału Infrastruktury i Transportu UMWZ] ta umowa jest tak korzystna, tak dobrze służąca społeczeństwu. To jest pierwsze i najważniejsze. To jest służba publiczna, odpowiedzialność za obywateli, za mieszkańców, którzy codziennie jeżdżą do pracy, do szkoły, po zakupy – podkreśla  Artur Martyniuk, prezes POLREGIO. - Co ta umowa oznacza dla nas? Przede wszystkim mamy tu kilkuset pracowników, więc to oznacza miejsca pracy. Po drugie rozwijanie zapleczy, zakładu w Kołobrzegu, jak również modernizację taboru, o czym rozmawialiśmy. Po trzecie – bezpieczeństwo. To jest miliardowy kontrakt. Bardzo rozwojowy dla nas jako dla spółki. Zapewnia nie tylko stałą pracę przewozową, ale rozwój. Mamy nadzieję, że w ciągu dziesięciu lat znacznie powiększymy pracę przewozową, ze względu na ilość par pociągów, których coraz więcej będzie na poszczególnych odcinkach – ocenia prezes POLREGIO.

Umowa została przygotowana w wersji „5 + 5”, czyli z podziałem na dwa pięcioletnie okresy. Oznacza to, że początkowo kontrakt obowiązywać będzie przez 5 lat. Po tym okresie województwo będzie mogło ocenić współpracę z przewoźnikiem i jakość świadczonych przez „PolRegio” usług, a także przeanalizować sytuację na rynku i wtedy przedłużyć umowę o kolejnych 5 lat.

Jednym z wymogów stawianych przewoźnikowi przez województwo jest posiadanie odpowiedniego zaplecza, które pozwoli na utrzymanie pojazdów należących do Pomorza Zachodniego w jak najlepszym stanie technicznym.

Coroczna praca eksploatacyjna – na Pomorzu Zachodnim oraz w ruchu transgranicznym - została zaplanowana  na poziomie 5,8 mln pociągokilometrów. Codziennie uruchamianych będzie średnio ok. 240 pociągów. Na ich dofinansowanie w kolejnych latach Województwo zaplanowało w wieloletniej prognozie finansowej  środki w łącznej wysokości 990 mln zł (średnio 99 mln złotych rocznie).

- Ta kwota budzi respekt – komentuje wicemarszałek województwa, Tomasz Sobieraj. – To jak do tej pory największa umowa, jeśli chodzi o świadczenie usług. - Wynegocjowanie tej umowy to wielka sprawa. I dużo szczegółów, które zaowocowały sukcesem. Dziesięcioletni kontrakt przyniesie stabilizację zarówno dla spółki POLREGIO, jak i dla województwa – ocenia Tomasz Sobieraj.

Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia współpracy w związku z uruchomieniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM), w ramach której powróci po latach kolejowe połączenie do Polic. POLREGIO zostanie również włączone do pracy nad planowanym wspólnym biletem.

Przewozy kolejowe organizowane przez Województwo realizowane są wyłącznie nowoczesnym taborem należącym do Województwa Zachodniopomorskiego. Tabor ten w liczbie 70 pojazdów  zostanie wydzierżawiony POLREGIO, z obowiązkiem utrzymania na wysokim poziomie technicznym, na okres realizacji dziesięcioletniej umowy przewozowej.

Już w styczniu 2021 roku do floty nowoczesnego taboru dołączą dwa pojazdy hybrydowe o napędzie spalinowo – elektrycznym.

Pociągami regionalnymi,  współfinansowanymi przez Województwa Zachodniopomorskie, podróżuje rocznie ok. 7 mln pasażerów.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

brak komentarzy