Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Prace na węźle przesiadkowym w Podjuchach

Wiadomości Szczecin,

dodane przez 333Wojtas333; zmodyfikowane

Zaawansowanie prac przy budowie węzła przesiadkowego w Podjuchach jest bardzo duże. Widać już część dla autobusów, jezdnie, chodniki, budynek kasowy i parking.

Ta inwestycja to ogromny skok jakościowy dla pasażerów i ułatwienia w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego. Parking P&R wraz z pętlą stanie się elementem większej całości, która w najbliższych latach zmieni oblicze komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Na placu budowy wykonywane zostały regulacje włazów studni i wpustów deszczowych, zakończono prace związane z wykonaniem makroniwelacji w obrębie zatoki autobusowej i warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w obrębie parkingu.

- Gotowe są już krawężniki i wyspa dzieląca na ul. Metalowej - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. - Wykonawca kontynuuje prace związane z układaniem krawężników i obrzeży oraz podbudów na parkingu P&R oraz na zatoce autobusowej. Trwa układanie nawierzchni w miejscach postojowych oraz nawierzchni jezdni na parkingu i ciągach pieszych. Zakończono montaż stolarki okiennej i drzwi, rozpoczęto prace wykończeniowe w punkcie kasowym.

W najbliższym czasie planowane są następujące prace:

 • kontynuacja robót elektrycznych i teletechnicznych w rejonie zatoki autobusowej,
 • kontynuacja prac związanych z układaniem krawężników oraz nawierzchni w rejonie parkingu, zatoki autobusowej i ul. Metalowej,
 • kontynuacja wykonania konstrukcji i nawierzchni chodników,
 • rozpoczęcie układania nawierzchni z kostki kamiennej w rejonie zatoki autobusowej,
 • wykonanie warstwy ścieralnej w ul. Metalowej,
 • kontynuacja prac elektrycznych oraz rozpoczęcie prac instalacyjnych w budynku socjalno-kasowym,
 • montaż stolarki okiennej oraz poszycia dachu w budynku socjalno-kasowym

O zadaniu

Budowa węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin.

Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

Zakres prac obejmie w szczególności:

 • budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,
 • budowę parkingu Bike&Ride,
 • budowę wiat przystankowych,
 • wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,
 • rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,
 • budowę zaplecza socjalno-kasowego,
 • budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,
 • budowę/przebudowę chodników,
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • budowę zjazdów,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Koszt przedsięwzięcia, którego wykonawcą jest firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.k. to 11,6 mln zł.

Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

źródło: Wiadomości Szczecin

58 komentarzy