Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński komunikacja miejska

SKM Cmentarz Centralny (Ku Słońcu) - przetarg

Wiadomości Szczecin,

dodane przez Pepe; zmodyfikowane

Ogłoszony został przetarg na wykonanie infrastruktury miejskiej części przystanku Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu). To kolejna z inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Termin składania ofert mija 15 listopada br.

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu), rozbudowę ul. Władysława Sikorskiego w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;
budowę zjazdu z jezdni ulicy Władysława Sikorskiego;
budowę jezdni manewrowej;
budowę i przebudowę chodnika;
budowę sieci oświetlenia ulicznego;
przebudowę linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV;
budowę linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV WLZ (wewnętrzna linia zasilająca); budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV;
budowę kanalizacji telekomunikacyjnej;
przebudowę przyłącza gazociągowego ś/c.;
budowę przyłącza wodociągowego;
budowę elementów małej architektury (takich jak: pylon informacyjny, stojak rowerowy, kosze na odpadki, tablice SIP, ławki);
budowę ogrodzenia;
gospodarkę zielenią oraz wykonanie przestrzennego układu zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Ku Słońcu w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni od daty podpisania umowy. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

źródło: wiadomości.szczecin.eu

Przeczytaj również: SKM – przetargi na kolejne węzły przesiadkowe (5.07.2021)

brak komentarzy