Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Województwo Zachodniopomorskie przekazuje 7,59 mln zł na podwyżki dla kolejarzy. Aneks do umowy z POLREGIO podpisany

Tomasz Maciejewski, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

dodane przez MQ

Marszałek Olgierd Geblewicz i prezes POLREGIO SA Artur Martyniuk uzgodnili szczegóły aneksu do umowy na realizację przewozów pasażerskich na Pomorzu Zachodnim. Dokument zabezpiecza wzrost wynagrodzeń kolejarzy. Pozostałe elementy umowy związane z inflacją będą przedmiotem dalszych negocjacji.

Rozmowy władz województwa z zarządem kolejowej spółki pozwoliły zażegnać groźbę strajku na kolei. A także przeanalizować koszty funkcjonowania regionalnego przewoźnika i jego oczekiwania wobec samorządu. - Jestem umiarkowanym optymistą co do dalszej współpracy - mówi marszałek.

Dokument z podpisami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Wicemarszałka Tomasza Sobieraja został przekazany POLREGIO SA w poniedziałek. W spotkaniu podsumowującym negocjacje władz samorządu województwa z szefostwem kolejowej spółki uczestniczył Andrzej Chańko, Dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu POLREGIO. W ubiegłym tygodniu na rozmowy w Szczecinie przyjechał prezes POLREGIO Artur Martyniuk.

- Nigdy nie kwestionowałem potrzeby podwyżek. Dodatkowe pieniądze dla kolejarzy musieliśmy znaleźć. Przecież wszyscy widzimy szalejącą inflację i drożyznę - mówi marszałek Olgierd Geblewicz. - Natomiast zakres roszczeń POLREGIO wobec Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego budził zastrzeżenia. Dobrze, że jesteśmy już na innym etapie rozmów. Jestem umiarkowanym optymistą co do dalszej współpracy - podkreśla marszałek.

Rozmowy dotyczące współpracy Województwa Zachodniopomorskiego i POLREGIO SA odbywały się z inicjatywy marszałka. Olgierd Geblewicz zaprosił prezesa Artura Martyniuka na rozmowy w Szczecinie, po tym jak kolejowa spółka 10 maja br. przedstawiła samorządowi województwa propozycję aneksu do umowy na realizację usług przewozowych. Ich koszty w tym roku miały wzrosnąć ze 116,5 mln zł do ponad 148 mln zł! Propozycja Spółki oprócz zwiększenia kosztów wynagrodzeń w Zachodniopomorskim Zakładzie POLREGIO przewidywała wzrost szeregu innych kosztów, np. niemal dwukrotny wzrost kosztów zarządzania.

Aneksy do umów POLREGIO z samorządami województw mają zagwarantować środki finansowe na wzrost wynagrodzeń pracowników kolejowej spółki - maszynistów, konduktorów, drużyn trakcyjnych itd.

Przypomnijmy, że związki zawodowe działające w POLREGIO zapowiadały strajk generalny na poniedziałek 16 maja, jeśli nie otrzymają podwyżek. Rozmowy władz spółki ze związkami zawodowymi zakończyły się wypracowaniem porozumienia (13 maja). Uzgodniono, że w tym roku wynagrodzenia wzrosną o 400 zł (z wyrównaniem od stycznia), a w 2023 roku - jeszcze 300 zł na osobę. Zachodniopomorski Zakład POLREGIO oszacował koszty podwyżek w tym roku na 7,8 mln zł (później skorygował kwotę na 7,589 mln zł) oraz 13,6 mln zł w 2023 r.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

brak komentarzy