W Kołobrzegu trwają przygotowania do kasacji kolejnych wagonów socjalnych, tym razem z grupy ustawionej w okolicy kładki nad torami. W marcu pocięto skład 6 "lubaniów" stojących na bocznicy równoległej do toru prowadzącego w stronę portu.

brak komentarzy

W Wierzchowie Pomorskim na terenie dawnej Bazy Nawierzchniowej PKP może powstać zakład utylizacji opon, co z kolei wiąże się ze nasileniem ruchu towarowego na odcinku linii D29-410 prowadzącym ze Złocieńca. Obecnie jedynym stałym użytkownikiem torowiska jest wojsko dowożące paliwo do lotniska w Mirosławcu.

6 komentarzy

Na sprzedaż wystawiono m.in. działki dawnej stacji wąskotorowej w Rymaniu, nastawnię oraz budynek dworca w Resku, wieżę ciśnień w Pyrzycach a także tereny dawnej stacji w Maszewie.

2 komentarze

W Kołobrzegu, w związku z budową obwodnicy miejskiej, rozpoczęła się rozbiórka dawnej lokomotywowni wąskotorowej znajdującej się u zbiegu ulic Solnej i Jedności Narodowej. Budynek posiadał 2 bramy kolejowe.

3 komentarze | czytaj dalej »

Na kołobrzeskiej bocznicy przy ulicy Zdrojowej po kolejnej akcji złomowania pozostały już tylko 2 drewniane wagony socjalne. Z terenu Wyspy Solnej zniknęły również 4 pudła wagonowe; ustawiono je rok temu w tym miejscu po likwidacji bocznicy wczasowej przy ulicy Solnej.

2 komentarze

Kolzamowa drezyna z traktorem na platformie przyjechała w godzinach przedpołudniowych do Kołobrzegu od strony Białogardu. Ciągnik był wyposażony w rolniczy aparat do wykonywania oprysków.

brak komentarzy

W lipcu w Kołobrzegu pocięto kolejny 50-letni blaszany wagon socjalny; był wyposażony w ogrzewanie parowe. Należał do grupy ustawionej na torze równoległym do ulicy Zdrojowej. Obecnie znajduje się na nim już jedynie 5 wagonów wczasowych.

brak komentarzy

Na dzień dzisiejszy do Kołobrzegu przybyły 2 gościnne wagony sypialne IC. Kuszetkę socjalną w starym malowaniu PKP ponownie ustawiono naprzeciwko nastawni dysponującej. W dalszym ciągu funkcjonują "stacjonarne" wagony socjalne, choć już w mniejszej liczbie niż rok temu.

4 komentarze | czytaj dalej »

Dzisiaj w kilku pociągach przewoźnika PKP Intercity odnotowano usterki. Część pociągów doznała również niewielkich opóźnień.

brak komentarzy | czytaj dalej »

Cały ruch pieszo-rowerowy z zamkniętej ulicy Solnej przeniósł się na most kolejowy nad Kanałem Drzewnym w Kołobrzegu (linia kolejowa 402), pomimo ustawionych tabliczek zakazu wstępu na obiekt kolejowy. Na tym odcinku przejeżdża 6 par pociągów dziennie oraz drezyna PLK do Trzebiatowa.

brak komentarzy