Wstowo to nie stacja, tylko posterunek odgałęźny ;)