A propo tej modernizacji linii do Berlina. Nie możnabyłoby dojść do porozumienia między PKP, a DB w sprawie elektryfikacji tej linii prądem przemiennym 16kV?