Już powyższe jest nieaktualne. Osiągnięto porozumienie: http://www.rynek-kolejowy.pl/14531/14531_Rozmowy_PKP_S.A.__PR_warunki_finansowe_rozliczen_i_terminy_splat_ustalone.htm