Powinni umieścić na biletach zapis typu: "Zawierając umowę przewozu Pasażer przyjmuje do wiadomości iż Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Pasażera wskutek nieodpowiedniego stanu technicznego taboru. Pasażer odbywa podróż na własne ryzyko i odpowiedzialność."