Zazwyczaj staramy się nie kadrować centralnie, według zasady "złotego podziału".