http://www.st43.pl/4galery/details.php?image_id=5325

Pod linkiem fotka w/w składu.