Forum

"Rekin" oczekuje przyjazdu KKA, po czym uda się w drogę...

zdjęcie
"Rekin" oczekuje przyjazdu KKA, po czym uda się w drogę do Szczecina
zbyt mało ocen, aby obliczyć średnią
W ramach komentarza: - tor został zabezpieczony prowizorycznym kozłem oporowym oraz wykolejnicą; - przyczółki mostu kolejowego są przebudowywane; - za mostem pracuje podbijarka torowa (modernizacja przejazdów kolejowych w ciągu ulic Warzelniczej i Solnej).