Encyklopedia

Budowa parowozu - tender

dodane przez kapil; zmodyfikowane przez Mareczek

Tendrem nazywamy połączony na stałe z parowozem pojazd wyposażony w pomieszczenia na paliwo (głównie węgiel, rzadziej olej opałowy) i wodę. Na tendrze przechowywane są ponadto narzędzie potrzebne do obsługi parowozu.

W tendrach PKP skrzynia węglowa mieściła do 20 ton węgla, co wystarczało na pokonanie około 500 km w ruchu pasażerskim, bądź 300 km w ruchu towarowym. Natomiast skrzynia wodna mieściła tylko do 33 metrów sześciennych, co wymagało dobierania w drodze.

Rodzaje tendrów:
 • tender skrzyniowy - konstrukcja zbliżona do zwykłego wagonu ostojnicowego, skrzynia węglowa zabudowana jest w zbiorniku wody zazwyczaj o tej samej wysokości ścianek, lecz dłuższym i szerszym;
 • tender beczkowy - zbiornik wodny tworzy poziomy, ścięty u góry walec, do którego przyspawane są czopy skrętów, urządzenia sprzęgowe i skrzynia węglowa (zabudowana jest zwykle nieco wyżej). Jego zaletą jest niższa cena i mniejsza masa, niż tendra skrzyniowego, ale często następuje pękanie rury w okolicach wózków, zwłaszcza po dłuższej pracy tendra, gdy następuje skorodowanie ścianek zbiornika wody.

  Tendry do parowozów normalnotorowych oznaczano wg schematu:
 • dwie pierwsze cyfry - liczba metrów sześciennych wody mieszczących się w zbiorniku wodnym,
 • duża litera - układ osi:
  • C - trzyosiowy,
  • D - czteroosiowy,
  • E - pięcioosiowy;
 • jedna, dwie lub trzy ostatnie cyfry - pochodzenie:
  • 1-10 - pochodzenia niemieckiego,
  • 11-19 - pochodzenia austriackiego,
  • 20-99 - pochodzenia polskiego (rok zatwierdzenia konstrukcji),
  • 100-200 - innego pochodzenia, otrzymane przez PKP do II wojny światowej,
  • >200 - innego pochodzenia, otrzymane przez PKP po II wojnie światowej.
  Tendry do parowozów wąskotorowych oznaczano wg schematu:

 • pierwsze dwie litery:
  • Zt - tender skonstruowany do parowozu tendrzaka - jako dodatkowy rezerwuar węgla i wody,
  • Pt - tender do parowozu przystosowanego do pracy z tendrem.
 • cyfra - liczba metrów sześciennych wody mieszczących sie w tendrze,
 • mała litera - liczba osi w tendrze:
  • x - czterosiowy,
  • y - trzyosiowy,
  • brak litery - dwuosiowy.
  na podstawie Encyklopedii kolejnictwa i Wikipedii
  opracował kapil