Nie jestem przekonany, że w związku z likwidacją Zakładu Linii Kolejowych w Koszalinie pracę straci 800 osób, bo przecież wymagało by to likwidację i zamykanie linii kolejowych -całej kadry.