Forum

800 osób straci pracę!

Koszalinem i okolicami wstrząsnęła w czwartek wiadomość o planach likwidacji Zakładu Linii Kolejowych PKP S.A. w Koszalinie, w którym pracuje ok. 800 osób. Mogą stracić pracę, choć... spółka osiąga dobre wyniki ekonomiczne.

wysłane przez tomtom

Nie jestem przekonany, że w związku z likwidacją Zakładu Linii Kolejowych w Koszalinie pracę straci 800 osób, bo przecież wymagało by to likwidację i zamykanie linii kolejowych -całej kadry.