Forum

Unieważnienie przetargu na montaż systemu klimatyzacji w...

Na swojej stronie internetowej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego opublikował dokument pn. "Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" na "Montaż systemu klimatyzacji przedziału pasażerskiego w dwóch szynobusach typu 214Ma serii SA103 stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego wraz z możliwością udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego".
Przetarg zostanie powtórzony lada dzień.