Plany były piękne, remonty miały rozpocząć się w 2009 roku. [...] Plany upadły ze względu na brak środków.

Czyżby kryzys spowodował tak bardzo dramatyczne załamanie się przewozów, że aż przewidziane wcześniej do wykorzystania pokaźne kwoty nagle gdzieś wyparowały?