O ile miejscowość nazywa się Dobra Nowogardzka to według PKP stacja nazywa się Dobra Nowogardzkie, a np. stacja w Trzebieży nazywa się Trzebież Szczeciński. Tak więc stopka zdjęcia do poprawy :)