Nie powinno być przypadkiem podpisane Szczecin Główny?