Encyklopedia

Pol-Miedź Trans

dodane przez Iwo; zmodyfikowane przez Lukasy

24.01.2009
Hasło ponownie dodane djdark 
Powstanie firmy związane jest z odkryciem złóż miedzi na terenie Dolnego Śląska. Dla budującego się od lat 60-tych Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie (KGHM) niezbędna była własna baza transportowa, która mogłaby sprostać ówczesnym zadaniom.

Historia zakładu sięga 1968 roku, kiedy na bazie transportu samochodowego Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi oraz transportu samochodowego i kolejowego Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa i Inwestycji przy KGHM powołano Zakład Transportu. Był on jednym z zakładów zaplecza ciągu technologicznego, a jego zadaniem było zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie szeroko pojętego transportu samochodowego i kolejowego. Początkowo Zakład Transportu świadczył usługi wyłącznie podmiotom zależnym i stowarzyszonym z KGHM zgodnie z celem jego powstania.

Utworzone pierwotnie Wydziały Transportu Samochodowego i Kolejowego były zaledwie namiastką dzisiejszej firmy. W połowie lat 70-tych uruchomiono pierwszą firmową stację paliw oraz centralny magazyn olejów i smarów, które z czasem zorganizowane zostały w Wydział Paliw Płynnych.

W roku 1991 Kombinat Górniczo Hutniczy Miedzi przekształcił się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa przyjmując nazwę KGHM Polska Miedź S.A., której oddziałem został Zakład Transportu. W 1997 roku Zakład Transportu został wydzielony z ciągu technologicznego produkcji miedzi jako Pol-Miedź Trans Spółka z o.o. należąca do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wydzielenie firmy ze struktur ciągu technologicznego KGHM, jak również zmiana formy prawnej dała firmie szansę ofensywnego wyjścia poza KGHM Polska Miedź S.A. - na krajowy i zagraniczny rynek usług.

Dziś Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. działa nie tylko w obszarze transportu kołowego i szynowego lecz także prowadzi obrót produktami naftowymi i oferuje różne usługi remontowe. Oddziały Transportu Kolejowego plasują się w czołówce największych krajowych przewoźników kolejowych. W skład Oddziału Transportu Kolejowego wchodzą:

 • Wydział Eksploatacji Kolejowej w Lubinie
 • Wydział Eksploatacji Kolejowej w Głogowie
 • Wydział Eksploatacji Kolejowej w Legnicy

  Podstawowy obszar działalność Oddziału Transportu Kolejowego w Lubinie związany jest z usługami transportowymi świadczonymi na rzecz firm tworzących grupę kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

  W ramach otrzymanych koncesji oraz licencji wydanych przez Ministra Infrastruktury na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy systematycznie rozszerzamy współpracę z nowymi kontrahentami, gwarantując przy tym usługi przewozowe o wysokiej jakości.

  W chwili obecnej Oddziały Transportu Kolejowego przewozi rocznie ok. 15 mln. ton towarów w składach całopociągowych na różnych relacjach przewozowych. Dysponuje 43 lokomotywami następujących typów:

 • Ls800/SM42 - 19 szt.
 • TEM2 - 11 szt.
 • SM31 - 4 szt.
 • T448p - 2 szt.
 • M62 - 8 szt. (w tym trzy zmodernizowane M62: 3101,3102 i 3103)

  Na początku września 2009 roku PMT wzięło w dzierżawę lokomotywę 3E/1M-201 (własność firmy Lokomotiv, odbudowana i przywrócona do ruchu w ZNTK Oleśnica). Jest to pierwszy elektrowóz we flocie "miedziaków".

  Ponadto w skład taboru wchodzi ok. 1000 szt. wagonów przeznaczonych do przewozów po sieci PKP PLK S.A. takich ładunków, jak miedź katodowa, koncentrat miedzi, kwas siarkowy i odpadowy, ług posulfitowy, koks, koksik, kamień wapienny, wapno, olej napędowy, kruszywa bazaltowe. Do naszego regionu docierają pociągi jadące do Polic Chemii oraz Szczecina Portu Centralnego, czasami pojawia się także pociąg z kruszywem do Głazowa.
  na podstawie Pol-Miedź Trans
  opracował Iwo Tondos, na podstawie wiedzy własnej uzupełnił Łukasz Zawadzki