Śmichy chihy a za chwilę się może okazać, że temat upadnie i pozostaną centra przesiadkowe i pętle bez pociągów...