Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński przewozy regionalne

Przetarg na wykonanie napraw rewizyjnych jednostek serii SA110

B. Jędrzejewski,

dodane przez Bodek; zmodyfikowane

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pojawiło się ogłoszenie o rozpoczęciu procedury przetargowej - w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie napraw rewizyjnych dziesięciu wagonów motorowych serii SA110.
Tabor ten na początku 2005 roku został zakupiony od kolei DB Regio, gdzie pracował pod oznaczeniem serii 624 do 11 grudnia 2004 roku, czyli do końca obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2003/2004. Po tym terminie koleje niemieckie wprowadziły zaostrzone przepisy sanitarne, uniemożliwiające kursowanie po sieci DB Netz AG (odpowiednik PKP PLK S.A.) wagonów pasażerskich z otwartym systemem toalet.

Ostatnie naprawy okresowe tabor ten przebył jeszcze podczas eksploatacji na kolejach niemieckich w latach 2002-2003. Dla jednostek serii SA110 eksploatowanych przez spółkę PKP Przewozy Regionalne przyjęto stosowany przez DB cykl naprawczy, wynoszący 72 miesiące.

Przewiduje się, że po wykonaniu napraw pojazdy te będą eksploatowane na pomorskich szlakach kolejowych do 2012 roku, kiedy cała seria zostanie zastąpiona nowym taborem regionalnym, zakupionym przez województwo ze środków przyznanych na ten cel w Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-2013.

możliwość komentowania została wyłączona