Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński kolej

Do Mielna jeszcze tego lata...

Bodek,

dodane przez Bodek; zmodyfikowane

Dziś późnym popołudniem w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się spotkanie samorządowców zainteresowanych uruchomieniem linii kolejowej Mścice - Mielno.
Spotkanie odbyło się między Wiceprezydentem Koszalina, Przewodniczącym Rady Miasta oraz Wójtem Gminy Mielno a Wiceministrem Infrastruktury Juliuszem Engelhardtem, Wicemarszałkiem województwa oraz dyrektorami spółek PKP PLK S.A. i PKP S.A. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że prace mające na celu przejęcie linii przez samorząd idą zbyt wolno i zadeklarowali przyspieszenie działań. Stwierdzono ponadto, że pierwotnie wyznaczony termin uruchomienia pociągów - 24 czerwca br. pomimo że zagrożony, w dalszym ciągu jest aktualny.

Efektem spotkania jest przyjęcie harmonogramu działań, mającego na celu jak najszybsze przejęcie linii przez samorząd, zlecenie jej zarządzania spółce PKP PLK S.A. oraz rozpoczęcie remontu trasy. W jego myśl do końca marca Rada Miasta i Gminy Koszalin przyjmie uchwałę w sprawie przejęcia linii na własność gminy, a także zawrze ze spółką PKP PLK umowę na zarządzanie infrastrukturą linii.

W tym samym czasie Zarząd PKP S.A. złoży wniosek do Ministra Infrastruktury o wydanie zgody na przekazanie nieruchomości samorządowi Koszalina oraz podejmie uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu linii. PKP PLK S.A. w drodze przetargu wyłonią wykonawcę remontu, którego finansowanie zapewni budżet Koszalina. Remont zakończyć ma się do połowy czerwca br.

Urząd Marszałkowski podtrzymuje deklarację uzgodnienia z PKP Przewozy Regionalne rozkładu jazdy oraz skierowanie do obsługi linii jednego pojazdu serii SA109 lub SA103.

Miejmy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie faktycznie będzie punktem zwrotnym w batalii o reaktywację połączenia Koszalin - Mielno, a złożone deklaracje poparte zostaną faktycznymi działaniami.

możliwość komentowania została wyłączona