Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Do Polic przez Stobno, czyli plany budowy kolejowej obwodnicy Szczecina

Wojciech Jesionek,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Szczecin, na wzór Berlina, planuje budowę autostradowej obwodnicy miasta w kształcie wrzeciona. Południową i wschodnią część stanowić ma istniejąca autostrada A6 i droga ekspresowa S6/S3, natomiast część zachodnia i północna ma być wybudowana od podstaw razem z mostową przeprawą nad Odrą między Policami a miejscowością Święta po wschodniej stronie rzeki, gdzie dalej połączy się z drogami S3 i S6 w okolicach Goleniowa.
Przeglądając z ciekawości „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra Szczecińska” natknąłem się na ciekawą rzecz. Otóż razem z planowanym zachodnim obejściem drogowym Szczecina projektowana jest, przebiegająca mniej więcej równolegle do tej obwodnicy, trasa kolejowa zwana kolejową obwodnicą Szczecina. Według tego planu miałaby ona przebiegać od Stobna do zakładów chemicznych w Policach omijając okoliczne miejscowości.
Oto fragment planu mówiący o tym pomyśle:

9.3.3. Układ kolejowy
Przez gminę prowadzona jest linia kolejowa lokalna tzw. obwodnica Szczecina. Służyć ma do przewozów ładunków towarowych z Polic z pominięciem węzła w Szczecinie. Czas realizacji trasy kolejowej nie jest określony. Gmina nie ma bezpośrednich innych połączeń. Główny węzeł kolejowy jest w Szczecinie. Bezpośrednia obsługa transportem drogowym.


Dalej możemy przeczytać :

2.3. Zadania ponadlokalne
(…)
Analiza opłacalności realizacji projektowanej linii kolejowej lokalnej tzw. obwodnicy Szczecina; ewentualne prace projektowe.


Projekt zakłada więc zbudowanie zupełnie nowej linii kolejowej od Stobna Szczecińskiego do Polic z wykorzystaniem istniejącego odcinka linii 429: Stobno – Dołuje oraz linii 431: Police - Police Chemia. Projekt trasy (jak na razie) nie zakłada ruchu osobowego; co więcej, linia będzie omijać większe skupiska ludzi.

Co da to połączenie?

Będąc realistą można stwierdzić, że nie ma co liczyć na powstanie tej trasy. Jednakże, gdyby już miała ona powstać, oznaczałoby to marginalizację trasy kolejowej przebiegającej przez centrum Szczecina, co, w ostateczności, mogłoby doprowadzić do rozebrania tej linii na rzecz np. obwodnicy śródmiejskiej.

Poza tym, uwzględniając dalekosiężne plany uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej, wyprowadzenie ruchu towarowego z miasta umożliwiłoby wprowadzenie często kursującego ruchu osobowego, lub wręcz przeciwnie- likwidację linii z powodu braku przewozów.

Należy również stwierdzić, że takie rozwiązanie poprawiłoby dojazd i rozwinęłoby stację towarową Szczecin Gumieńce, skąd towary transportowane są nie tylko w głąb kraju, lecz przede wszystkim za granicę.

Niestety mimo żmudnych poszukiwać nie udało mi się znaleźć planu zagospodarowania dla gminy Police, więc nie mogę powiedzieć nic o przebiegu tej trasy poza gminą Dobra. Chociaż bardzo mnie ciekawi, czy razem z przeprawą drogową przez Odrę na wysokości Świętej zaplanowano most kolejowy z połączeniem do Goleniowa. Poprawiłoby to dojazd nie tylko do tego miasta, portu lotniczego jak i innych miejscowości, ale przede wszystkim umożliwiłoby przywrócenie ruchu osobowego na trasie kolejowej przebiegającej przez Szczecin (niekoniecznie jako SKM). Takie rozwiązanie odciążyłoby most kolejowy na Regalicy, przez który pociągi przejeżdżają niekiedy co kilkadziesiąt sekund. Jak na nasze warunki jest to pewnie bardzo utopijny pomysł, ale nie niemożliwy.


Dla zainteresowanych: Plan zagospodarowania wraz z opisem oraz mapka.

możliwość komentowania została wyłączona