Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Zarząd PKP PLK nakazał PKP IC i PR ograniczenie pracy przewozowej

PKP PLK,

dodane przez MarcinB; zmodyfikowane

Zarząd PKP PLK wydał oświadczenie, w którym poinformował o nakazaniu przewoźnikom pasażerskich ograniczenia pracy przewozowej. "Zadłużenie dwóch największych przewoźników pasażerskich tj. Przewozów Regionalnych i PKP Intercity zagroziło wypłacalności naszej spółki" - poinformował zarząd zarządcy infrastruktury.
Całość komunikatu:

"Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe informuje, że wydał dziś oświadczenie, że zadłużenie dwóch największych przewoźników pasażerskich tj. Przewozów Regionalnych i PKP Intercity zagroziło wypłacalności naszej spółki.

Zarząd PLK w trosce o zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy nie może dopuścić do dalszego zadłużenia się przewoźników. W szczególności nie można doprowadzić do braku środków na wypłaty dla pracowników, a takie zagrożenie realnie istnieje.

Środki na realizację zadań inwestycyjnych, którymi dysponuje spółka, nie mogą być przeznaczone na uzupełnianie braków w działalności operacyjnej.

Obserwacja sytuacji na rynku wskazuje, ze koszty łącznej ilości uruchamianych pociągów pasażerskich nie znajdują pokrycia w przychodach z biletów i innych przychodach przewoźników. Dlatego też Zarząd spółki postanowił skorzystać z uprawnienia przysługującego mu na podstawie zawartych umów o udostępnianie torów kolejowych i zażądał ograniczenia pracy przewozowej przez Przewozy Regionalne i PKP Intercity. O ograniczeniach w kursowaniu pociągów przewoźnicy powiadomią pasażerów w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Zarząd PLK wyraził nadzieję, że obaj przewoźnicy podejmą działania prowadzące do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań".

Dlaczego PKP PLK chcą zmiejszyć liczbę pociągów na torach, mimo że przewoźnicy powinni jej płacić za ich dostęp. Więcej pociągów powinno więc oznaczać większe wpływy do kasy zarządcy infrastruktury kolejowej. – Pojawiają się stwierdzenie, także na forum portalu, rynek-kolejowy.pl, że to nielogiczne, jeżeli chcemy ograniczać pracę przewozową i w ten sposób zmniejszać należności od przewoźników. Oczywiście, że jest to logiczne, dlatego że te należności za wykonywanie pracy przewozowej, nie są przez przewoźników opłacane. To obciąża płatności spółki, ponieważ zwiększa choćby zobowiązania podatkowe, np. VAT – tłumaczy Krzysztof Łańcucki.

– Na pewno ograniczenia pracy przewozowej przewoźników pasażerskich nie mogą nastąpić z dnia na dzień. Zapewnimy im możliwość postępowania zgodnie z prawem przewozowym, czyli możliwość powiadomienia pasażerów na przynajmniej 7 dni wcześniej o zmianach w rozkładzie jazdy – mówi Krzysztof Łańcucki, rzecznik PKP PLK.

Przwoźnicy wykazują dużą powściągliwość w komentowaniu sprawy. – Cały czas jesteśmy w poprawnych relacjach biznesowych i dopóki nie ma planów ograniczenia oferty, nie co na ten temat rozmawiać szerzej – powiedział "RK" Paweł Ney, rzecznik prasowy PKP Intercity.

Przwozy Regionalne już od miesiąca negocjują z zarządcą infrastruktury w sprawie spłaty należności za dostęp do torów. – W ostatnim czasie Przewozy Regionalne zrealizowały wobec PKP Polskie Linie Kolejowe trzy transze płatności za dostęp do infrastruktury kolejowej. Niemniej jednak zgodnie z decyzją PKP PLK przedstawiliśmy propozycje zmian w rozkładzie jazdy. Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji, czy i od kiedy zmiany te wejdą w życie. Pasażerowie jednak nie zostaną zaskoczeni zmianami, bo od momentu podania informacji do wdrożenia ich w życie musi upłynąć minimum 7 dni – mówi Michał Lipiński z biura prasowego Przewozów Regionalnych.

W całej sprawie pojawia się jednak jeden poważny znak zapytania. W oświadczeniu zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych pojawia się informacja o konieczności zmniejszenia przez przewoźników pracy przewozowej. Jak wiadomo, jest ona liczona w pasażerokilometrach. Tymczasem w komunikacie Przewozów Regionalnych czytamy o pracy eksploatacyjnej, która jest liczona w pociągokilometrach.

Według szacunków w roku 2009 praca eksploatacyjna PKP Intercity i Przewozów Regionalnych wyniosła odpowiednio ok. 56 mln i 64 mln pociągokilomertów, podczas gdy praca przewozowa odpowiednio ok. 6 mld i 10 mld pasażerokilometrów.

źródło: Rynek Kolejowy

możliwość komentowania została wyłączona