Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodniopomorskie SA103 będą miały klimatyzację

wś, Rynek Kolejowy,

dodane przez volvob10ma

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił przetarg nieograniczony na montaż systemu klimatyzacji przedziału pasażerskiego w dwóch szynobusach typu 214Ma serii SA103 stanowiących własność województwa.
Przedmiotem przetargu jest montaż systemu klimatyzacji przedziału pasażerskiego w dwóch szyno busach typu 214Ma serii SA103 stanowiących własność województwa zachodniopomorskiego wraz możliwością udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 tys. zł. Jedynym kryterium wyboru ofert jest najniższa cena. Termin składania ofert upływa 3 września 2010 roku o godz. 10.30. Termin wykonania zamówienia wynosi nie więcej niż 40 dni od daty przekazania każdego pojazdu wykonawcy.

źródło: Rynek Kolejowy

3 komentarze