Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Umowa na przebudowę dworca podpisana

24Kurier,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

W Szczecinie ma powstać nowoczesne Zintegrowane Centrum Komunikacyjne. Zakłada to podpisana w poniedziałek umowa dotycząca współpracy przy przebudowie dworca kolejowego Szczecin Główny oraz zrewitalizowania okolicznych terenów.
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podpisał umowę o współpracy z przedstawicielami dwóch spółek kolejowych: Jackiem Prześlugą, członkiem zarządu Polskich Kolei Państwowych SA i Zbigniewem Zarychtą członkiem zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Umowa dotyczy modernizacji dworca Szczecin Główny oraz terenów przydworcowych.

"Plan zakłada, że przebudowa dworca zakończy się do 31.12.2014 roku. Inwestycja będzie oddawana etapami i dzięki temu goście, którzy przybędą w 2013 na finał regat The Tall Ships Races będą mogli skorzystać ze zmodernizowanego obiektu. Polskie Koleje Państwowe złożyły wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi modernizacji dworca kwotą 122 milionów złotych w ramach projektu Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym". Projekt ten zgłoszony został do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu VII "Transport przyjazny środowisku", działania 7.1. "Rozwój transportu kolejowego. W pobliżu dworca powstanie centrum przesiadkowe w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W tym miejscu nastąpi integracja transportu kolejowego, samochodowego, autobusowego i tramwajowego" - informuje Dariusz Wołoszczuk z Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin.

Umowa ma zapewnić współpracę przy realizacji i koordynacji prac związanych z przebudową dworca kolejowego. Zmodernizowane zostaną także ciągi komunikacyjne położone na terenie PKP. Zmieniony będzie też sposób zagospodarowania terenów położonych w jego sąsiedztwie.

Szczegółowy zakres prac ma objąć: dokończenie remontu i przebudowy budynku Dworca Głównego, przebudowę terenów wokół niego, a w szczególności przebudowę układu tramwajowego, samochodowego oraz pieszego oraz modernizację ulicy Kolumba.

"Planowane przedsięwzięcie ma wiele korzyści dla Szczecina: usprawni międzynarodowy, krajowy i metropolitalny ruch kolejowy, poprawi jakość i sprawność obsługi pasażerskiej czy usprawni połączenie komunikacji kolejowej z komunikacją miejską. Przeprowadzona modernizacja dworca oraz terenów przydworcowych wpłynie także na ożywienie społeczno-gospodarcze regionu. Powstanie także nowoczesny parking na 150 samochodów" - podkreśla Dariusz Wołoszczuk.

Zgodnie z ustaleniami PKP SA razem z Miastem zlecą wykonanie opracowania koncepcji urbanistycznej związanej z realizacją projektu. W oparciu o tą koncepcję przygotowanie będzie odrębne porozumienie, w którym zostanie określony szczegółowy zakres obowiązków PKP i Miasta.

źródło: 24Kurier

brak komentarzy