Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Linia Wrocław - Poznań: Umowa na modernizację za 800 mln zł

PKP PLK, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na roboty budowlane
w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II – odcinek Wrocław - granica woj. dolnośląskiego".
Za najbardziej korzystną uznano ofertę przedstawioną przez konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, PKP Energetyka, Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych i Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" na kwotę 657 332 542,19 zł netto (808 519 026,89 zł brutto).

Umowa przewiduje wykonanie wielobranżowych robót budowlanych w zakresie kompleksowej przebudowy linii kolejowej na odcinkach: Wrocław Grabiszyn - stacja Skokowa - 36,5 km, stacja Żmigród - granica woj. dolnośląskiego - 13,3 km, a także realizacja robót w ramach uzupełnienia na odcinku Skokowa Żmigród - 8,2 km. -. budowa ekranów akustycznych, budowa dróg prostopadłych.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty pomiarowe, torowe, odwodnieniowe, drogowe, budowlane, a także dotyczące elektroenergetyki, sieci trakcyjnej, instalacji i urządzeń sanitarnych, czy budowy ekranów akustycznych. Okres realizacji zamówienia wynosi 40 miesięcy od dnia wydania polecenia rozpoczęcia i nie dłużej niż do 30 czerwca 2014 r. Modernizacja tej linii została podzielona na dwie fazy.

Faza I projektu polega na dostosowaniu linii kolejowej do prędkości V=160 km/h wraz z elementami rozwiązań dla prędkości V=200 km/h w części dotyczącej układu geometrycznego torów, przystosowania obiektów inżynieryjnych do nowych obciążeń dynamicznych, zwiększonych wymogów bezpieczeństwa i przygotowania sieci trakcyjnej w zakresie rozstawu podpór.

Faza II obejmuje dostosowanie pozostałych elementów do prędkości V=200 km/h uwzględniając: likwidację skrzyżowań w poziomie szyn, wpływ na środowisko, rozbudowę sieci trakcyjnej oraz dozbrojenie podstacji do nowego zapotrzebowania. Faza II jest przewidziana do realizacji po 2015 roku w ramach odrębnego projektu.

Zakres modernizacji odcinka w ramach I fazy obejmuje wprowadzenie prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych, skrócenie od 30 do 60 minut czasu jazdy pociągów w ruchu pasażerskim oraz o 45 minut pociągów towarowych w stosunku do obecnego rozkładu jazdy, a także stworzenie przewoźnikom możliwości przygotowania atrakcyjnej oferty przewozowej osób i towarów (w tym możliwość wprowadzenia nowoczesnego taboru).

Przeprowadzone zadania przyczynią się również do zminimalizowania wpływu linii kolejowej na środowisko naturalne oraz podniosą bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w wyniku ograniczenia ich ilości i przejęcia funkcji zlikwidowanych przejazdów przez nowo wybudowane obiekty inżynieryjne i drogi dojazdowe. W wyniku modernizacji perony zostaną dostosowana dla osób niepełnosprawnych (wyposażenie w pochylnie lub windy dla osób niepełnosprawnych), a części przebudowywanych przepustów oraz obiektów mostowych do funkcji przejść dla zwierząt.

Linia kolejowa Wrocław - Poznań jest linią dwutorową, zelektryfikowaną, o długości 162 km. Prowadzony jest na niej ruch pasażerski i towarowy. Postępująca degradacja infrastruktury kolejowej spowodowała, że wprowadzono liczne ograniczenia prędkości pociągów, co wydłużyło czas jazdy pociągów pospiesznych pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem o 15%, a pociągów ekspresowych o 31%.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK - "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", oraz trzecim celem horyzontalnym NSRO - "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności."

Projekt POIiŚ 7.1 - 4 "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań Etap II - odcinek Wrocław - granica woj. dolnośląskiego", znajduje się na Liście Indywidualnych Programów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego POIiŚ pod nr 7.1- 4.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy