Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodniopomorskie kupi 7 ezetów z POIiŚ

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

dodane przez volvob10ma; zmodyfikowane

Siedem elektrycznych zespołów trakcyjnych z 22, które mają zostać zakupione przez Zachodnią Grupę Zakupową przypadnie województwu zachodniopomorskiemu.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12 sierpnia br. przedstawiło zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko na lata 2007-2013. Na liście znalazł się projekt pn. "Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, łódzkie, wielkopolskie i zachodniopomorskie" o wartości 541,2 mln zł. Przewiduje on zakup 22 sztuk pojazdów elektrycznych, w tym dla Województwa Zachodniopomorskiego 7 sztuk o wartości ok. 170 mln zł brutto. Dofinansowanie dla całego projektu ma wynieść 220 mln zł, co stanowi 50% kosztów netto.

Na liście POIiŚ oprócz "naszego" projektu znajduje się podobny, realizowany przez województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Ta grupa województw łącznie zakupi 19 sztuk pojazdów za 342 mln zł.

Zakup kolejnych pojazdów jest częścią konsekwentnie realizowanego od kilku lat planu modernizacji i zakupu taboru kolejowego użytkowanego na terenie województwa zachodniopomorskiego, który został wysoko oceniony przez branżę kolejową. Przypomnijmy, że w latach 2010-2011 za blisko 180 mln zł zakupiono 12 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych (szynobusów) typu SA136 - finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (10 szt.), oraz Funduszu Kolejowego i Rezerwy Celowej Skarbu Państwa (2 szt.). Uznanie środowiskowe znalazło wyraz w przyznanym Województwu Zachodniopomorskiemu tytule "Lider Transportu Szynowego 2011" w kategorii samorząd. Kapituła konkursu za wzorcowy uznała zakup przez województwo tak dużej, nowoczesnej i jednolitej floty pojazdów. Podkreślono, że ujednolicenie taboru będzie skutkowało usprawnieniem ich eksploatacji i znacznym obniżeniem kosztów utrzymania. Doceniono też to, że ze względu na rozległość województwa i znaczne długości tras pokonywanych przez podróżnych, zadbano o zachowanie wysokiego komfortu podróży (komfortowe fotele, klimatyzacja, udogodnienia dla niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi, system informacji audiowizualnej itp.) oraz o zachowanie najwyższych norm w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego.

Podobne kryteria będą stosowane przy realizacji projektu zakupu współfinansowanego ze środków POIiŚ. Zakłada się, że czas realizacji projektu to będą lata 2011 - 2015, a nowy tabor zostanie skierowany na linie: Świnoujście - Poznań, Szczecin - Poznań, Szczecin - Słupsk oraz Kołobrzeg - Poznań.

Realizacja projektu w ramach "zachodniej grupy zakupowej" dzięki zwiększeniu skali pozwoli obniżyć koszty zakupu taboru. Ważny jest również interes pasażerów - projekt ten, w przeciwieństwie do przygotowywanego wcześniej przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., pozwoli uniknąć ogromnego wzrostu cen usług realizowanych nowym taborem, który był konsekwencją założenia przez spółkę wysokich kosztów pozyskania środków finansowych na pokrycie udziału własnego oraz amortyzacji w ciągu 10 lat - tj. trzykrotnie wyższego tempa amortyzacji niż wynika z wynoszącego 30 lat czasu eksploatacji nowego taboru.

Nasze województwo aktywnie działa na rzecz poprawy stanu infrastruktury użytkowanej do realizacji przewozów regionalnych. Służyło temu również wpisanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 projektów modernizacji linii kolejowych nr 402 i 403. Z danych PKP PLK wynika, że stanowią one ok. 20% długości linii objętych w Polsce modernizacją w ramach RPO. Działania te pozwolą m.in. na przywrócenie zlikwidowanego w 2001 r. połączenia kolejowego pomiędzy Wałczem a stolicą województwa, stwarzając tym samym możliwość uruchomienia bezpośredniego połączenia Szczecin - Piła. Dla poprawy dostępności komunikacyjnej województwa istotnym elementem będzie budowa łącznicy kolejowej do Portu Lotniczego w Goleniowie. Jej budowę zaplanowano w związku z modernizacją linii kolejowej nr 402. Planowany okres zakończenia inwestycji przypada na rok 2013. A jeszcze kilka lat temu połączenia realizowane na trasach niezelektryfikowanych, w tym na linii 402, zagrożone były likwidacją.

źródło: Rynek Kolejowy

4 komentarze