Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Łódzkie: Łódzka Kolej Aglomeracyjna kupuje 20 pociągów

jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna ogłosiła przetarg na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przeznaczyła na zakup ponad 360 milionów złotych. Za kolejne 54 miliony złotych spółka chce postawić dla nich halę na stacji Łódź Widzew.
Głównym celem ŁKA jest połączenie Łodzi z miastami i gminami, leżącymi na obszarze aglomeracji, przy udziale skoordynowanej sieci transportowej. Pociągi mają kursować co pół godziny. W tym celu spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna kupuje 20 nowych pociągów - Zakupiony tabor spełniać będzie nowoczesne standardy, warunki techniczne i wymagania zapewniające bezpieczeństwo ruchu, przewozu osób i rzeczy oraz ochronę środowiska co wpłynie bezpośrednio na bezawaryjną oraz punktualną jazdę - obiecuje spółka.
Pociągi za 360 milionów
360 702 519,45 złotych netto - na tyle szacuje koszt zakupu i utrzymania pociągów ŁKA. To największy pojedynczy zakup taborowy samorządu od czasu zamówienia przez Województwo Wielkopolskie 22 Elfów Pesy. Ile pociągi dla Kolei Aglomeracyjnej będą kosztować w rzeczywistości przekonamy się najwcześniej 26 kwietnia - wtedy zostaną otwarte oferty w przetargu. Wykonawcy będą konkurować głównie ceną - można za nią otrzymać 80% punktów w przetargu. Drugim kryterium jest masa służbowa pociągu - jej obniżenie może dać nawet 20% punktów.

Pociągi mają zostać dostarczone do 28 lutego 2015 roku. Dostawca będzie zobowiązany utrzymywać pociągi przez 15 lat od momentu przekazania każdego z nich do eksploatacji. Na podobne zamówienie - dostawę pociągów wraz z jego utrzymaniem - zdecydowało się dotąd w Polsce tylko PKP Intercity w przypadku pociągów Pendolino.

Niskie są wymagania dotyczące doświadczenia oferentów - aby wystartowaniać w przetargu wystarczy pochwalić się dostarczeniem w jednym zamówieniu 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych w ciągu ostatnich 3 lat.
Hala za 54 miliony
W ramach tego samego przetargu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna zamawia również zaprojektowanie i budowę hali dla nowych pociągów na stacji Łódź Widzewew oraz wyposażenie tej hali w maszyny i urządzenia służące do utrzymania technicznego. Wykonawca ma także przeszkolić pracowników ŁKA w zakresie obsługi wyposażenia hali. To wszystko ma łącznie kosztować nie więcej niż 54 milionów złotych netto. Hala ma powstać już do 31 maja 2014 roku. Wykonawcy będą konkurować ceną wykonania zamówienia (90% oceny) i gwarancją (10% oceny). ŁKA zapowiada, że w ramach inwestycji powstanie:
  • hala technologiczna wraz ze specjalistycznymi urządzeniami,
  • układ torowy z systemem rozjazdów oraz sterowaniem automatycznym,
  • myjnia taboru pracująca w systemie zamkniętego obiegu wody z podczyszczalnią ścieków,
  • punkty utrzymania czystości w taborach oraz uzupełniania niezbędnej galanterii,
  • system odfekalniania oraz uzupełniania wody, system odladzania i napiaszczania,
  • układ drogowy wraz z miejscami parkingowymi oraz rampą podjazdową,
  • instalacje oraz sieci w tym m.in. wodociągowo-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, trakcyjne, teletechniczne, ciepłownicze.

Tabor i budowę hali dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ma dofinansować Unia Europejska. W ramach projektu ŁKA modernizowana jest też infrastruktura, w tym tory oraz przystanki. Ta część kosztuje 58 milionów złotych. Część taborowa jest droższa - ogłoszony przetarg jest wart łącznie 414 milionów złotych netto. Projekt jest na liście Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie dla wartości projektu równej 403 mln złotych miało wynieść 193 mln złotych. ŁKA zastrzegła sobie jednak w przetargu możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy współfinansowanie w ramach POIiŚ nie zostanie mu przyznane.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy