Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Olbrzymie poparcie dla elektryfikacji linii Piła - Kostrzyn

Michał Obiegło, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Ponad 40 instytucji z województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego poparło list otwarty w sprawie elektryfikacji odcinka linii kolejowej nr 203 z Kostrzyna nad Odrą do Tczewa. Wśród nich są samorządy terytorialne, związki miast i gmin, organizacje pracodawców, związki zawodowe, uczelnie wyższe i stowarzyszenia.
Jak informują autorzy listu, motywacją do jego napisania była potrzeba nagłośnienia kwestii elektryfikacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Kostrzyn – Piła, szczególnie w kontekście dostępności środków Unii Europejskiej, których kolej nie jest w stanie w pełni wykorzystać. Dysponując funduszami oraz odpowiednim zapleczem technologicznym i intelektualnym, kluczowa staje się wola polityczna, która jest niezbędna do przeprowadzenia tej niezwykle istotnej inwestycji.

Zarówno dla województwa lubuskiego jak i dla regionu pilskiego jest to jeden z kluczowych traktów komunikacyjnych, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju każdego o z nich. - Wreszcie szeroka inicjatywa poparcia dla tak ważnego tematu dla całej Aglomeracji Gorzowskiej. Gratuluję autorom - młodym gorzowianom, studiującym w dużych ośrodkach akademickich, że skutecznie dotarli z listem otwartym do tylu instytucji i środowisk. Pozornie postulat elektryfikacji linii kolejowej Kostrzyn - Piła jest tak oczywisty, że powinien bronić się sam. Niestety okazuje się, że bez zorganizowanej, konsekwentnej i dobrze przygotowanej merytorycznie akcji może jeszcze długo pozostać jedynie pobożnym życzeniem – komentuje list Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, który zabiegał o poparcie dla listu w środowiskach przedsiębiorców.

Znaczenie inicjatywy podkreśla Franciszek Strugała, prezes Związku Miast i Gmin Nadnoteckich - Realizacjaprojektu ma zapobiec wykluczeniu komunikacyjnemu północnej części woj. lubuskiego oraz północno-zachodniej części woj. wielkopolskiego. Cel jest zbieżny z celami statutowymi Związku, w tym dążeniem do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju regionu.

Autorzy listu to czterej gorzowianie: Michał Obiegło, pomysłodawca, student Uniwersytetu Warszawskiego, Łukasz Jagiełłowicz, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, Bartosz Jurek student Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, dr Zbigniew Syska, nauczyciel i doradca Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Grzegorz Marciniszyn, pochodzący ze Strzelec Krajeńskich student Politechniki Warszawskiej.

Pod listem adresowanym do Ministerstwa Transportu, MRR, europarlamentarzystów, marszałków i wojewodów, oraz zarządu PKP PLK podpisali się: burmistrzowie, radni i prezydenci kilku miast, w tym Gorzowa, Kostrzyna i Piły, starości, rektorzy uczelni wyższych i kilkanaście organizacji pozarządowych.

- Gorzów Wielkopolski jest obecnie jedynym miastem wojewódzkim w Polsce, które nie ma zelektryfikowanej linii kolejowej. (...) Jeśli zmarnowana zostanie nadarzająca się okazja, to przez najbliższe kilkadziesiąt lat region będzie podążać w kierunku transportowego skansenu przy akompaniamencie narzekań na wieloletnie zaniedbania. Działając w interesie regionu apelujemy o niezwłoczne podjęcie inicjatywy w kierunku pozyskania finansowania ze funduszy Unii Europejskiej, budżetów województw oraz budżetu państwa na elektryfikację linii kolejowej Kostrzyn nad Odrą – Piła - czytamy w liście, którzy w całości można pobrać tutaj.

źródło: Rynek Kolejowy

7 komentarzy