Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Przewozy Regionalne inwestują w wagony gastronomiczne

Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989; zmodyfikowane

Samorządowy przewoźnik ogłosił przetarg na modernizację dwóch wagonów osobowych, która zakłada m.in. przebudowę wnętrza na bezprzedziałową cześć pasażerską i część gastronomiczną oraz przystosowanie ich do prędkości 160 km/godz. Przewoźnik przeznaczył na ten cel 5 mln zł.
Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy przewiduje wykonanie modernizacji dwóch wagonów osobowych 1 klasy typu 112A, umożliwiającej ich eksploatację zgodnie z obowiązującym prawem. Ramach modernizacji ma być wykonbana przebudowa wnętrza wagonów na bezprzedziałową część pasażerską oraz część gastronomiczną, przystosowanie wagonów do prędkości 160 km/h oraz podwyższenie standardu technicznego i walorów użytkowych pojazdów poprzez modernizację lub wymianę wybranych podzespołów.

Drugi etap obejmuje uzyskanie i przekazanie dokumentu wydanego przez Urząd Transportu Kolejowego na podstawie ustawy o transporcie, świadczącego o bezterminowym dopuszczeniu do eksploatacji typu wagonów poddanych modernizacji. Na wykonanie całego zamówienia wykonawca będzie miał 20 miesięcy od daty jego udzielenia.

Wagony z częścią gastronomiczną będą jeździły w składach Regioekspres. Jest to najwyższa kategoria pociągów pośpiesznych uruchamianych przez samorządowego przewoźnika, ale obowiązuje w nich taka sama taryfa, jak w pociągach marki Interregio.

W składach Regioekspres jeżdżą zmodernizowane w bydgoskiej Pesie bezprzedziałowe wagony 161A, 162A i 163A (zmodernizowane wagony 111A). Mają one bezprzewodowy dostęp do internetu oraz wyposażone są w gniazdka elektryczne umieszczone pod siedzeniami. Przewozy Regionalne mają sześć takich wagonów, ale w zakładach bydgoskiej Pesy trwa obecnie modernizacja kolejnych 10 wagonów 111A, które mają być utrzymane w takim samym standardzie.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy