Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Nowy system łączności kolejowej między Wałczem i Ulikowem

PKP PLK, Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ

Na trasie Wałcz - Ulikowo został zbudowany nowy system łączności przewodowej i radiowej. Dzięki temu prowadzenie pociągów na tym odcinku stanie się bardziej bezpieczne. Nowy system zapewni bezpośrednią, ciągłą i pewną łączność między posterunkami ruchu i pociągami oraz umożliwi wprowadzenie nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym.
Dotychczasowy system łączności przewodowej i radiowej na odcinku Kalisz Pom. - Ulikowo był przestarzały, natomiast na nieczynnym odcinku między Wałczem i Kaliszem Pom. w ogóle nie istniał. Dla bezpiecznego i nieograniczonego prowadzenia ruchu kolejowego niezbędne było przywrócenie łączności.

Na potrzeby łączności przewodowej między Ulikowem i Wałczem ułożono światłowód, który połączył centralki systemu łączności kolejowej (SLK) w nastawniach dysponujących w Ulikowie, Kaliszu Pomorskim i Wałczu, które współpracują z modułami w Tucznie Krajeńskim, Prostyni, Reczu Pomorskim i Tarnowie Pomorskim. Centralki wyposażone są dodatkowo w automatyczne urządzenia megafonowe.

Na potrzeby łączności radiowej zostały zabudowane urządzenia radiowe i postawione nowe (lub zmodernizowane dotychczasowe) maszty antenowe. System łączności radiowej będzie pracować na kanałach radiotelefonicznych sieci PKP: pociągowej i ratunkowej oraz drogowej i utrzymania. System zapewni ciągłą i dwukierunkową łączność radiową pomiędzy wszystkimi dyżurnymi ruchu oraz z użytkownikami stacji ruchomych na pojazdach kolejowych.

Zadanie realizowane było przez firmy: PNI, KZŁ Bydgoszcz, Pyrylandia Profesjonalne Systemy Radiokomunikacyjne. Wartość zadania to 5 mln 340 tys. 800 zł. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych PKP PLK.

Trwają także prace przy budowie urządzeń zdalnego sterowania ruchem z nastawni w Kaliszu Pomorskim. Do końca sierpnia 2012 roku powstanie tu Centrum Zdalnego Prowadzenia Ruchu odpowiedzialne za organizację i kierowanie ruchem miedzy Kaliszem Pomorskim i Ulikowem, połączone z urządzeniami komputerowymi zabudowanymi w Prostyni, Reczu Pomorskim i Tarnowie Pomorskim. W centrum można będzie monitorować bieg pociągów oraz stan urządzeń na poszczególnych posterunkach ruchu i na przejazdach kolejowych. Przejazdy kolejowe dodatkowo będą wyposażone w kamery telewizji przemysłowej w celu rejestracji zdarzeń na przejazdach.

Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie przepustowości linii, likwidację ograniczeń prędkości i usprawnienie prowadzenia ruchu pociągów.

Zadanie realizuje konsorcjum firm: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "ATE" oraz Scheidt&Bachmann Polska. Wartość zadania to 16 mln 999 tys. 203 zł. Projekt jest realizowany ze środków własnych PKP PLK.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy