Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

z kraju artykuł

Kraj: Przewozy Regionalne osiągną 160 km/h? Wszystko w rękach Pesy

jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Pesa Bydgoszcz złożyła najkorzystniejszą ofertę w bardzo ważnym dla Przewozów Regionalnych przetargu na modernizację sześciu lokomotyw elektrycznych. Elektrowozy po przebudowie mają osiągać prędkość 160 kilometrów na godzinę.
Efektem modernizacji ma być między innymi przystosowanie lokomotyw do prędkości 160 km/h oraz podwyższenie standardu technicznego użytkowych pojazdów poprzez modernizację lub wymianę wybranych podzespołów.

Pierwszą firmą, która umożliwiła lokomotywie typu EU/EP07 jazdę z prędkością 160 km/h była ZNTK Oleśnica, która w ubiegłym roku wykonała modernizację jednej lokomotywy do nowego typu EU07A dla PKP Intercity. Ze starej EU07 pozostało niewiele elementów - głównie te, które wpływają na wyważenie lokomotywy, jak ostoja i ramy wózków. Lokomotywa zbiera jednak dobre recenzje, o czym pisaliśmy tutaj. ZNTK Oleśnica nie stanęła jednak do przetargu Przewozów Regionalnych.

W postępowaniu zgłosiły się jednak dwie inne firmy - Pesa i ZNLE Gliwice. Jedynym kryterium była cena. Pesa otrzymała za swoją kwotę 100 punktów, a ZNLE 95 punktów. Sumy, które padły w przetargu nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.

Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I przewiduje wykonanie modernizacji 6 lokomotyw elektrycznych EU07, umożliwiającej ich eksploatację zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Etap II dotyczy uzyskania i przekazania zamawiającemu dokumentu wydanego przez Urząd Transportu Kolejowego świadczącego o bezterminowym dopuszczeniu do eksploatacji typu pojazdów poddanych modernizacji.

Jak wyjaśniła w rozmowie z „Rynkiem Kolejowym” prezes Przewozów Regionalnych Małgorzata Kuczewska-Łaska, spółka będzie starała się o dofinansowanie tej modernizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pod koniec maja Przewozy Regionalne rozstrzygnęły przetarg na naprawy główne z modernizacją 5 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. Zamówienie zrealizują Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych z Gliwic. Prędkość konstrukcyjna tych pojazdów będzie wynosiła 125 km/h.

Przypominamy, że Przewozy Regionalne od czasu przekazania organizacji i taboru do przewozów międzywojewódzkich pociągami pośpiesznymi spółce PKP Intercity nie posiadały własnych elektrowozów. Zmieniło się to w ubiegłym roku. Przewoźnikowi PR udało się nabyć 11 wycofywanych z eksploatacji w PKP Intercity lokomotyw typu EU/EP07.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy