Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zachodniopomorskie podpisze umowę z Przewozami Regionalnymi

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na dzisiejszym posiedzeniu (środa, 28 listopada) podjął decyzję o bezpośrednim zawarciu umowy na kolejowe przewozy pasażerskie ze spółką Przewozy Regionalne. Umowa dotyczy świadczenia usług przewozowych w ruchu regionalnym i transgranicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego od 9 grudnia 2012 r. do 14 grudnia 2013 r.
Zgoda zarządu na bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich została wyrażona w trybie określonym w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13). Świadczenie usług przewozowych wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego dla realizacji rozkładu jazdy pociągów 2012/2013 w okresie od 9 grudnia 2012 r. do 14 grudnia 2013 r. obejmuje przewozy w ruchu regionalnym oraz w relacjach Szczecin Główny - granica RP (kierunek Angermünde) Szczecin Główny - granica RP (kierunek Pasewalk - Schwerin).

Dzisiejsza decyzja zarządu województwa wynikła z konieczności zapewnienia ciągłość realizacji usług przewozowych w województwie, gdyż wszczęty 1 października br. przetarg na świadczenie usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim od dnia 09 grudnia 2012 r. do 15 grudnia 2015 r. zakończył się unieważnieniem. Jak informowaliśmy wcześniej jedyną ofertę złożyła spółka Przewozy Regionalne. Koszt całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie PR to 279 246 000 zł brutto, podczas gdy województwo na realizację zamówienia przeznaczyło kwotę 231 000 000,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą zaoferowaną przez wykonawcę, a kwotą jaką województwo zaplanowało przeznaczyć na realizację zamówienia wyniosła zatem 48 246 000,00 zł.

Z dniem 8 grudnia 2012 roku wygasa umowa ramowa zawarta pomiędzy województwem zachodniopomorskim a spółką Przewozy Regionalne na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Po dniu 8 grudnia 2012 r. dofinansowanie pasażerskich przewozów regionalnych bez ważnej umowy nie mogłoby być realizowane. Groziłoby to wystąpieniem zakłóceń w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Jednocześnie nie jest możliwe w tak krótkim czasie wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w trybie kolejnego przetargu nieograniczonego. Rozwiązanie takiej sytuacji przewiduje ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która w art. 22 ust. 1 pkt 4 stanowi, że organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przypadku gdy wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.

Biorąc powyższe warunki pod uwagę oraz to, że interes publiczny wymaga zachowania ciągłości przewozów kolejowych stanowiących dla wielu mieszkańców województwa jedyny realny środek dojazdu do pracy, szkół i innych usług publicznych, zarząd województwa postanowił zastosować art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i podpisać umowę z PR na kolejny rok.

źródło: Rynek Kolejowy

Przeczytaj również: Oferta jest za droga. Marszałek unieważnił przetarg (28.11.2012)

brak komentarzy