Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Zamykanie linii to naturalny proces

jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez LinX; zmodyfikowane

Województwo zachodniopomorskie broni decyzji PKP PLK o wyłączeniu części linii kolejowych w województwie. Urzędnicy zaznaczają też, że wcześniejszy komunikat o tym, że na terenie województwa kolej została "obroniona", nie był przesadzony.
Prezes Paszkiewicz zapewnił marszałka Geblewicza, że PKP PLK nie przewidują w województwie zachodniopomorskim likwidowania linii kolejowych. Pisaliśmy o tym tutaj. Jednak na liście linii do zawieszenia ruchu, opublikowanej przez zarządcę infrastruktury, jest pięć linii z terenu województwa. Definitywnie PKP PLK chce wyłączyć z eksploatacji odcinki: Stargard Szczeciński – Pyrzyce, Granica PL – Szczecin Dąbie i Pyrzyce – Głazów, a wstępnie: Sławno – Darłowo i Szczecin Port Centralny – Nabrzeże Starówka.

- Na żadnej z wymienionych przez Pana linii nie jest prowadzony ruch pasażerski, tym samym zmiany nie wpłyną w żaden sposób na zakres przewozów organizowanych przez Marszałka Województwa. Na liniach tych nie jest bowiem prowadzony ruch w ogóle lub prowadzony jest okazjonalnie ruch towarowy. Zgodnie z zapowiedzią prezesa PKP PLK na terenie województwa zachodniopomorskiego żadna z wymienionych linii nie zostanie poddana fizycznej likwidacji - uważa Maria T. Markiewicz, rzeczniczka zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego.

- Należy podkreślić, że utrzymywanie w pełnej gotowości wszystkich zasobów niezbędnych do prowadzenia ruchu na wymienionych odcinkach tylko po to, aby umożliwić okazjonalnie przejazd pociągu, byłoby nieracjonalnym i kosztownym działaniem tak dla zarządcy infrastruktury, jak i dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego - uważają urzędnicy województwa.

Linia do portu dla deweloperów

- Otwarta pozostaje sprawa przejmowania wyłączonych linii przez zainteresowane podmioty, w tym przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd województwa w zakresie swojej właściwości nie jest w ten proces obecnie zaangażowany - dodaje rzeczniczka.

- Zgodnie z zapewnieniem PLK w przypadku zgłoszenia pociągów na wymienionych liniach do rozkładu jazdy 2013/2014 możliwe jest odpowiednie zmodyfikowanie przedmiotowej listy – dostosowanie jej do rzeczywistych potrzeb - poinformowała Markiewicz.

Województwo Zachodniopomorskie stoi na stanowisku, że ograniczone środki publiczne należy wydatkować w sposób gospodarny, pozwalający zaspokoić w jak największym stopniu potrzeby społeczno-gospodarcze. - Nieuzasadnione jest więc obejmowanie stałą obsługą np. odcinka linii Szczecin Port Centralny SPD31 - Nabrzeże Starówka – z uwagi na zmianę funkcji terenu (aktualnie teren deweloperski, powstało tu m.in. duże centrum biurowe) należy raczej liczyć się z szybką fizyczną likwidacją tej linii niż jedynie wyłączeniem z eksploatacji - przyznają urzędnicy.

To naturalna kolej rzeczy

- Naturalną koleją rzeczy jest dostosowywanie infrastruktury do rzeczywistych potrzeb. Przykładem może ty być – z jednej strony - budowa nowych odcinków (jak łącznica kolejowa do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów - to pierwsza od lat 70. ubiegłego wieku linia kolejowa budowana od podstaw), z drugiej wyłączanie linii nie odpowiadających obecnym potrzebom (czy wręcz stojących z nimi w kolizji, jak we wspomnianym przykładzie Nabrzeża Starówka) - mówi Markiewicz.

- Dla województwa oraz jego rozwoju priorytetami są ciągi kolejowe C-E-59 oraz E59, a także stan infrastruktury łączącej porty z krajową siecią kolejową (obecnie często katastrofalny). Ponadto w wymiarze regionalnym konieczne jest ujęcie w przyszłej perspektywie programowania modernizacji linii kolejowych nr 210 oraz nr 404 istotnych dla zachowania integralności komunikacyjnej województwa. Liczy się tu każda zainwestowana złotówka - kończy rzeczniczka.

Jak województwo widzi wymienione linie?

STARGARD SZCZECIŃSKI – PYRZYCE. Linia od dawna użytkowana okazjonalnie. Z uwagi na oddalenie przystanków osobowych od obsługiwanych przez nie miejscowości (położonych na drodze obsługiwanej przez regularnie kursujące busy) brak perspektyw dla wznowienia ruchu pasażerskiego. W ostatnich latach wykorzystana została w związku z budową S3 na odcinku Stargard - Głazów do transportu kruszyw.

GRANICA PL - SZCZECIN DĄBIE. Nie zostanie fizycznie zlikwidowana, co zabezpiecza możliwość wykorzystania w związku z ewentualną realizacją projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

PYRZYCE – GŁAZÓW. Sytuacja podobna jak w przypadku odcinka STARGARD SZCZECIŃSKI – PYRZYCE.

SŁAWNO – DARŁOWO. Przewozy pasażerskie nie są realizowane od Rozkładu Jazdy 2011/2012. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na tej linii, w całości znajdującej się na terenie powiatu sławieńskiego, jest starosta sławieński. Województwo nie przewiduje przywrócenia ruchu pasażerskiego na tym odcinku z uwagi na marginalne zainteresowanie pasażerów przy jednoczesnych wysokich kosztach jej utrzymania.

SZCZECIN PORT CENTRALNY SPD31 - NABRZEŻE STARÓWKA. Zmiana funkcji terenu – aktualnie teren deweloperski, powstało tu m.in. duże centrum biurowe.

źródło: Rynek Kolejowy

1 komentarz