Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

PKP PLK: Modernizacja linii Szczecin - Berlin coraz bliżej

PKP PLK, Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Wspólne przygotowania i koordynacja oraz realizacja przedsięwzięć przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin - Berlin. To najważniejsze założenia porozumienia podpisanego dzisiaj podczas Targów Trako w Gdańsku przez zarządy spółek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz DB Netz AG. Obie strony będą wspólnie przygotowywać dokumenty oraz pozyskiwać niezbędne pozwolenia. To kolejny etap prac nad przygotowaniem rozbudowy linii łączącej Szczecin z Berlinem, która zostanie zelektryfikowana i zyska drugi tor.
Polski i niemiecki zarządca infrastruktury zobowiązali się do współpracy mającej na celu rozwiązanie wszelkich problemów wykraczających poza granice i kompetencje danego kraju i zarządcy, powstałych w trakcie rozbudowy linii Szczecin - Berlin, na odcinku przygranicznym Angermünde - Szczecin Gumieńce. W związku z tym, obie strony wyznaczyły osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu i nadzorowanie jego terminowej realizacji.

- Wspólnie zaplanujemy budowę zasilania sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym czy układu torowego. Stworzymy warunki do rozwoju nowoczesnych i bezpiecznych przewozów pasażerskich w rejonie Szczecina i Berlina. Po modernizacji podróż między tymi miastami potrwa 90 minut. Na całej długości trasy pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h, co zapewni pasażerom bardzo szybką i przede wszystkim komfortową podróż - powiedział Remigiusz Paszkiewicz, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

Współpraca obu zarządców infrastruktury będzie polegała między innymi na przygotowaniu dokumentacji dla urzędów administracji rządowej i samorządowej, wydających odpowiednie pozwolenia, jak też wspólne pozyskiwanie zezwoleń na realizację prac budowlanych. Spółki ustalą prawa i wynikające z nich obowiązki w kwestii własności, użytkowania i konserwacji urządzeń wybudowanych w obszarze granicznym.

Po stronie polskiej połączenie kolejowe Szczecin - Berlin obejmuje linię Szczecin Główny - granica państwa o długości 14 km i składa się z dwóch odcinków:
  • granica państwa - Szczecin Gumieńce (10 km); jednotorowy i niezelektryfikowany. Jego elektryfikacja wyeliminuje konieczność zmiany lokomotyw na stacji Szczecin - Gumieńce i umożliwi podniesienie prędkości do 160 km/h.
  • Szczecin Gumieńce - Szczecin Główny (4 km); jednotorowy i zelektryfikowany.

Po stronie niemieckiej połączenie obejmuje dwa odcinki:
  • granica państwa - Passow o długości 23 km, który wymaga modernizacji i elektryfikacji
  • Passow - Berlin o długości 107 km, to zelektryfikowana linia dwutorowa wymagająca przystosowania do prędkości 160 km/h.

Treść porozumienia została wypracowana podczas dwóch ostatnich posiedzeń Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Infrastruktury Kolejowej. W grudniu 2012 roku umowę w tej sprawie podpisali ministrowie transportu Polski i Niemiec.

Spółka DB Netz AG jest zarządcą niemieckiej infrastruktury kolejowej i wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw kolejowych i logistycznych Deutsche Bahn AG.

źródło: Rynek Kolejowy

11 komentarzy