Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

W poniedziałek umowa na Impulsy dla Zachodniej Grupy Zakupowej

UMWZ, jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaakceptowało dofinansowanie projektu zakupu od 8 do 17 pociągów dla Zachodniej Grupy Zakupowej. W poniedziałek zostanie podpisana umowa z Newagiem, który dostarczy pociągi z platformy Impuls.
30 października, w Warszawie, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie Projektu Zachodniej Grupy Zakupowej na „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie”.
Podpisy marszałka Olgierda Geblewicza i dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pawła Szaciłło otworzyły drogę do realizacji zamówienia Zachodniej Grupy Zakupowej, w imieniu której Województwo Zachodniopomorskie występuje jako Beneficjent Projektu.

W poniedziałek, 4 listopada 2013 r., odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim podpisanie umowy na dostawę czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE Impuls.

W imieniu Beneficjenta Projektu umowę sygnować będą: marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Wojciech Drożdż; w imieniu spółki Newag: prezes Zarządu-dyrektor naczelny Zbigniew Konieczek oraz wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. techniki i rozwoju Wiesław Piwowar.

Szacunkowa wartość zamówienia to 376 milionów złotych, w tym 180 mln zł zamówienie podstawowe, 36 mln zł to zamówienie uzupełniające, a 160 mln zł prawo opcji. Samorządowcy będą mieli prawo skorzystać z opcji do połowy 2014 roku. Termin dostawy pojazdów mija natomiast 30 kwietnia 2015 roku. Cena stanowi tylko 60 procent kryterium zamówienia. Aż 40 proc. punktów można natomiast uzyskać za skrócenie terminu dostawy trzech pierwszych pociągów. Łączna kwota brutto za jaką Newag, który przetarg wygrał dostarczy 9 pojazdów wynosi 192 618 000 zł, kwota brutto za jeden pojazd wynosi 21 402 000 zł.

Terminy dostarczenia trzech pierwszych pojazdów od dnia zawarcia umowy: pierwszy pojazd – 30 dni, drugi pojazd – 30 dni, trzeci pojazd – 30 dni. Newag od dłuższego czasu przygotowuje pociągi, a pierwszy, w białej malaturze i z oznaczeniem 31WE-006, był już w sierpniu testowany na torze Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie.

źródło: Rynek Kolejowy

4 komentarze