Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Nowa perspektywa unijna - nowe inwestycje SOM

szczecin.eu,

dodane przez MQ; zmodyfikowane

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, przebudowa infrastruktury transportu publicznego i zakupu taboru autobusowego a także termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego to niektóre z inwestycji, które znalazły się na liście projektów, zgłaszanych do realizacji w perspektywie 2014-2020 przez Stowarzyszenie SOM.
Wytyczne na nową perspektywę UE (2014 - 2020), mówią o potrzebie integracji różnych funkcji w ramach dziedzin życia i obszarów geograficznych. Wskazują na potrzebę łączenia inicjatyw, tworzenia powiązań w celu uzyskania spójności w układzie geograficznym (gminy - miasta - metropolia - region), branżowym (produkcja - port - transfer), infrastrukturalnym (węzły komunikacyjne - transport publiczny - infrastruktura), społecznym (edukacja - miejsca pracy - migracje - usługi). Ta integracja służy uzyskaniu spójności wynikającej ze wspólnego działania, w celu jak najbardziej efektywnego ekonomicznie i zrównoważonego rozwoju. To m.in. ta idea jest podstawą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - które samorządy będą mogły wspólnie realizować w nowej perspektywie UE, w powiązaniu z innymi programu wsparcia tj. RPO, POIŚ inwestycje krajowe.

W ramach przygotowania ZIT w nowej perspektywie UE 2014 - 2020, SOM przygotowało listę inwestycji do realizacji ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Kompleksowa informacja w tej sprawie trafi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Na liście projektów, które są planowane do realizacji w perspektywie 2014-2020 znajdują się:
  1. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej
  2. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie oraz zakup taboru tramwajowego
  3. Przebudowa infrastruktury transportu publicznego i zakupu taboru autobusowego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
  4. Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - etap II
  5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym na terenie SOM
  6. Modernizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Inwestycje te są jednym z elementów składowych Nadodrzańskiego Korytarza Logistyczno - Przemysłowego, który planuje stworzyć Miasto Szczecin wraz s gminami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Korytarz będzie programem inwestycyjnym, który w oparciu dostęp do wody, (niezbędny dla istotnej grupy inwestycji gospodarczych jak produkcja wielkogabarytowa), a także o powiązania geograficzne, branżowe, infrastrukturalne i społeczne przyczynią się do rozwoju szczecińskiej metropolii.

źródło: szczecin.eu

2 komentarze